Autor

P. c. k.

Artykuły
Chrystus Król (Październik 1932, s. 290)