Autor

Autor

O, Wenanty Katarzyniec OFMConv

Józef (w zakonie Wenanty), ur. 1889, zm. 2 kwietnia 1921. Sługa Boży. Zob. artykuł autorstwa św. Maksymiliana Kolbego: RN 1/1922, s.13-15.
Artykuły
Czy modlitwa jest potrzebną? (Lipiec 1922, s. 139)