Autor

Maria Suchocka

Artykuły
Polska matką świętych (Listopad 1936, s. 326)