Autor

Józef Ruffer

Artykuły
Najsłodsza Matko (Styczeń 1939, s. 1)