Autor

J. G.

Artykuły
Co nam daje Pismo Św[ięte] (Luty 1950, s. 42)