Autor

Ignacja Piątkowska

Artykuły
Prośba (Październik 1929, s. 293)