Autor

Filotea

Artykuły
Dziecięcy pocałunek (Maj 1950, s. 129)