Autor

Czesław Okoński

Artykuły
Sonet (Wrzesień 1928, s. 258)