Autor

A. Zięba

Artykuły
Film o Warszawie (Październik 1952, s. 286)
Nasz film o Warszawie (Listopad 1952, s. 318)