Autor

A. C.

Artykuły
Cudowny Medalik (Listopad 1933, s. 324)