Artykuły: Rozważając Boże Słowo

Czyny, a nie słowa

Czyny, a nie słowaMarzec 2014 przynosi ze sobą wielkopostne wezwanie do nawrócenia, do posypania główpopiołem; przynosi wspomnienie sprawiedliwego Józefa i pokornej Służebnicy Pańskiej.Na te dni weź do ręki słowo Boże, pozwól mu się prowadzić. Czytaj, rozważaj, módl się,pytaj i szukaj odpowiedzi. To przyniesie owoc.

Światło na drogę

Światło na drogęŚwiatło ma w Biblii wiele interpretacji. Jedna z nich mówi, że jest mądrością Bożą ukrytą w Słowie. Im bardziej wchodzę w święte teksty, im uważniej słucham i gorliwie nimi żyję, tym bardziej blask Bożej mądrości promieniuje przeze mnie. Jestem wówczas światłem, które rozprasza mrok i rozświetla drogę - moją i tych, którzy idą obok. Wzorem w niesieniu światła jest Maryja, która przyjmując Słowo, stała się jasną Pochodnią wiary, nadziei i miłości. Weź do ręki Księgę życia i... zacznij świecić.

Jakość sumienia

Jakość sumieniaSTYCZEŃ 2014: Maryja, zanim wydała na świat Zbawiciela, była posłuszna słowu Bożemu. Z Niej Odwieczne Słowo wzięło ciało i stało się Emmanuelem, Bogiem z nami. Słowo kreuje rzeczywistość. Kiedy bierzesz w dłonie święty tekst, czytasz, medytujesz, wyciągasz wnioski i zmieniasz swoje postępowanie, wtedy masz udział w misji Wcielonego Słowa. Świat, który jest ci dany i zadany, staje się piękniejszy, bardziej znośny i bliższy zamysłowi Boga. Ucz się od Maryi, Dziewicy i Matki, Niewiasty zasłuchanej i wypełniającej Słowo. Jeśli Jej pozwolisz, to poprowadzi cię za rękę...

Odmienne drogi

Odmienne drogiGRUDZIEŃ 2013: Wierzący czekają na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i dopełnienie dziejów historii zbawienia. Oczekujemy na święta Narodzenia Pańskiego. Jednym z elementów przygotowania, zarówno do paruzji, jak i do nadchodzących świąt może być systematyczna lektura Słowa Bożego. Do tego cię zachęcam, życząc jednocześnie, by Słowo, które stało się Ciałem, na nowo i z wielką mocą rozświetliło ludzkie ciemności, a sercom przyniosło upragniony pokój.

Posłuszny w wierze

Posłuszny w wierzeLISTOPAD 2013: Słowo Boże, choć niezmienne w swej treści, nie przestaje mocą działającego w nas Ducha Świętego zaskakiwać i odsłaniać przed słuchaczami nowych horyzontów, innych płaszczyzn rozumienia i głębokich w treść inspiracji do codziennego życia. Z ufnością weź do rąk Księgę życia i pozwól Kościołowi, by prowadził cię za rękę, ustalonym rytmem czytań liturgicznych. Z tego posłuszeństwa formie nadanej przez Kościół może wytrysnąć ożywiający strumień Bożej łaski, która dzięki uważnej lekturze Pisma Świętego ogranie całego ciebie. Spróbujesz?

Złota zasada


PAŹDZIERNIK 2013:
Z pokorą i ufnością sięgaj codziennie po Biblię. Nie pozwól, by ona na ciebie czekała. Słowo Boga, czytane w świetle Ducha Świętego, jest w stanie rozjaśnić mroki serca, dać odpowiedź na nurtujące pytania, wlać w serce nadzieję, pocieszyć, utwierdzić w powołaniu. Nie będzie to jednak możliwe, dopóki Biblia nie znajdzie sie w twoich rękach. Na co więc czekasz?

Egzamin miłości

WRZESIEŃ 2013: Tajemnica człowieka wyjaśnia się w tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem. W Jezusie Chrystusie mamy przystęp do poznania samych siebie w sposób najpełniejszy. W Nim odnajdujemy swoje wczoraj, dziś i jutro oraz odkrywamy zależności i relacje, w jakich przyszło nam żyć. Pomocą na tej drodze jest uważne czytanie Pisma Świętego. Kościół proponuje wiele metod skutecznej lektury. Wśród nich jest "lectio divina", do praktykowania którego szczerze zachęcam.

Królewska droga

Królewska drogaLIPIEC-SIERPIEŃ 2013: Letnie miesiące, w które wpisany jest czas urlopów, rekolekcji, pielgrzymek, wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, są doskonałą okazją do częstszego sięgania po Księgę życia. Kościół naucza, że "w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę". Lektura i słuchanie słowa Bożego w Liturgii jest zatem miejscem i czasem spotkania - tak podobnego i zarazem tak różnego od wszystkich innych spotkań, które mamy okazję odbyć w czasie wakacyjnym. Niech jedne będą uzupełnieniem drugich. W ten sposób niczego nie stracimy, a zyskać możemy wszystko.

Balsam pokoju

CZERWIEC 2013: Boże objawienie zawarte w Słowie Bożym, obok Tradycji, jest najwyższą regułą naszej wiary. Duch Święty z mocą także dziś przemawia ze świętych stronic. Za ich pomocą Bóg wchodzi z człowiekiem w interakcję, z miłością wychodzi mu naprzeciw i przemawia do niego, udzielając mu ze swego życia. Zatem weź Biblię do ręki i czytaj! Skosztuj i rozsmakuj się.

Boże szczyty

MAJ 2013: Dla owocnej lektury słowa Bożego konieczne jest wezwanie Ducha Świętego. Może to być prosta, płynąca z serca modlitwa, w której zaprosisz Ducha Świętego, by towarzyszył twojemu czytaniu, medytacji, modlitwie, kontemplacji oraz by pozwolił ci skutecznie odpowiedzieć na Boże słowo w codziennym życiu. Czas paschalny sprzyja otwarciu się na działanie Ducha Świętego.

Optyka wiary

KWIECIEŃ: Orygenes pisał, że "Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie". Sięgając codziennie po święte teksty, masz szansę uczestniczyć w żywej tradycji Kościoła, który nieustannie czyta słowo, rozważa je i interpretuje w świetle Ducha Świętego. Także historia Kościoła, ta miniona i ta dzisiejsza, staje się jaśniejsza w świetle Objawienia. Poniższe myśli mogą być inspiracją do modlitwy, drogowskazem, elementem rachunku sumienia. Zrób z nimi, co uznasz za słuszne. Ja modlę się, by przyniosły dobry owoc. I budowały Kościół.

Manifest miłości

MARZEC 2013: Każdego dnia katolicy na całym świecie sięgają po konkretny fragment Pisma Świętego. Słyszą je podczas Liturgii bądź rozważają w domu. Zatem, czytając słowo według klucza Kościoła, budujemy komunię między wierzącymi. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że "wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast ma miejsce dzięki słowu Chrystusa". Aby więc uczynić naszą wiarę dojrzalszą i bardziej ufną, weźmy do ręki Biblię i rozczytujmy się w słowach dających życie.

życiowa latarnia

LUTY 2013: Kościół - oblubienica Słowa Wcielonego, dzięki światłu Ducha Świętego nie ustaje w wysiłku wsłuchiwania się i coraz lepszego rozumienia tego, co Bóg mówi za pomocą Pisma Świętego. Robi to po to, aby swoje dzieci - wszystkich ochrzczonych karmić Bożym słowem i w ten sposób ukształtować w nas człowieka nowego. Codzienne, uważne studium Biblii, wraz z medytacją i czytaniem komentarzy, to właściwa droga do osiągnięcia tego celu.

Bojownicy Pana

STYCZEŃ 2013: Gwidon Kartuz, który jako pierwszy nazwał poszczególne elementy składające się na proces Bożego czytania, parafrazując fragment z Ewangelii według św. Mateusza, tak pisał o lectio divina: "Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację". Owocnych rozważań!

Wezwani do prawdy

Wezwani do prawdyLISTOPAD: Każdego dnia Bóg kieruje do swojego Kościoła konkretne Słowo. Ewangeliczna perykopa ma za zadanie rozświetlić rzeczywistość, pomóc ją zrozumieć, zaakceptować, uchwycić inny jej wymiar. Codzienne, wierne i wytrwałe wczytywanie się w to Słowo jest pomostem, przez który Boże życie może stać się naszym własnym. Te rozważania są także pomocne jako punkt wyjścia do codziennego rachunku sumienia opartego na fragmencie Ewangelii na konkretny dzień. Owocnych rozważań.

\n\n
\n