Artykuły: Dziedzictwo Kolbiańskie

Miejsce zawierzenia i modlitwy. Niepokalanów

MI - darem Matki Bożej

Dwie inicjatywy: "Oddaj się Maryi" i "Modlitwa za masonów..." - inspirowane 100. rocznicą założenia MI - zachęcają czcicieli Matki Bożej do przyjazdu do Niepokalanowa, by oddać Maryi siebie, swoje sprawy i bliskich, a także modlić się o uświęcenie własne i nawrócenie grzeszników.

Właściwa osoba na czasy powszechnego zakłamania

MI - darem Matki Bożej

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe jest znany z tego, że ofiarował swe życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pragnąc pociągnąć wszystkich ludzi do miłości Boga, ten franciszkanin wypełnił pierwszy warunek misji Kościoła, jakim jest naśladowanie Chrystusa, prawdziwego misjonarza Ojca, i zrobił tak jak On: uniżył się i ogołocił ze wszystkiego dla miłości bliźniego.

\n\n
\n