Utylizator wad
Drukuj
żyjąc Słowem: Utylizator wad
GRUDZIEŃ 2016. Na słabości i ograniczenia warto sięgnąć po lekarstwo najlepsze z możliwych - słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Ono wskaże drogę do ofiarnej miłości, która niczym utylizator potrafi spalić wszelkie wady i wszelki egoizm, aby przygotować serce na godne przyjęcie przychodzącego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, na wzór Niepokalanej

Cz 1 grudnia Mt 7,21.24-27 Nawet w najgorszych sytuacjach życia Bóg na mnie czeka. Bóg chce mnie przytulić. Bóg na mnie czeka (papież Franciszek).

Pt 2 grudnia Mt 9,27-31 W żadnym czasie Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża (św. Jan Paweł II).

So 3 grudnia Mt 9,35 - 10,1.5.6-8 Nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz. Z cierpień twoich będą korzystać inne dusze. Przeciągłe cierpienie twoje da im światło i siłę do zgadzania się z wolą Moją (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 4 grudnia Mt 3,1-12 Jan prowadził surowy, ascetyczny tryb życia. Nie zabiegał o niczyją sympatię, był człowiekiem wewnętrznie wolnym. Swoją misję rozumiał jako umniejszenie siebie i przygotowanie drogi dla Zbawiciela. "Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa - przypomina papież Jan Pa-weł II - oraz siłę Jego posłannictwa. Tak rozumieli i urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane".

Pn 5 grudnia Łk 5,17-26 Dopóki żyjemy na tym świecie, nic nie jest stracone, wszystko można odrobić (św. Maksymilian).

Wt 6 grudnia Mt 18,12-14 Nie myślcie, że będziecie wolni od krzyżów, cierpień i pokus. Gdyby tego nie było, nie bylibyśmy podobni do Pana Jezusa i do świętych (św. Maksymilian).

Śr 7 grudnia Mt 11,28-30 W życiu jednego najbardziej trzeba się strzec, by nie odsunąć się od Matki Bożej (św. Maksymilian).

Cz 8 grudnia Łk 1,26-38 Modlitwa, pokuta i czuwanie niech będą środkami do rozpalenia naszej miłości ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalaną (św. Maksymilian).

Pt 9 grudnia Mt 11,16-19 Im doskonalej pozwolimy prowadzić się Matce Bożej, tym będziemy lepsi, bardziej do Niej podobni (św. Maksymilian).

So 10 grudnia Mt 17,10-13 W walce duchowej możemy podpalić te wady ogniem miłości Bożej. Wtedy wszystko się spali (św. Maksymilian).

N 11 grudnia Mt 11,2-11 Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Takie pytanie pojawia się i w naszym życiu. Jezus je rozumie i nie karci nas, ale chce, abyśmy jak św. Jan Apostoł poznali Go poprzez czyny. "O Jezu, nie kryj się przede mną - prosi św. Faustyna - bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej; nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja". Odkrywaj każdego dnia dzieła Bożego miłosierdzia.

Pn 12 grudnia Mt 21,23-27 Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: "Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego" (św. Faustyna).

Wt 13 grudnia Mt 21,28-32 Dziecię Moje, łącz się ściśle w czasie Ofiary ze Mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Krew i rany Moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą Mszę świętą (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 14 grudnia Łk 7,18b-23 Miłość zniesie wszystko, miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka się niczego (św. Faustyna).

Cz 15 grudnia Łk 7,24-30 Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 16 grudnia J 5,33-36 O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały Imienia Twego, i aby dusze poznały dobroć Twoją (św. Faustyna).

So 17 grudnia Mt 1,1-17 Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza (św. Faustyna).

N 18 grudnia Mt 1,18-24 Jeśli mielibyśmy wiarę i wrażliwość św. Józefa, to Bóg w naszym życiu dokonałby dużo więcej, niż dotychczas. "Tak starajmy się wprowadzić Niepokalaną w dusze, jak św. Józef w Betlejem - zachęca św. Maksymilian. - Prośmy św. Józefa, byśmy tak byli oddani, tak się poświęcali, tak pracowali dla Niepokalanej, i tak dla Niej żyli - jak on".

Pn 19 grudnia Łk 1,5-25 Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone (św. Jan Paweł II).

Wt 20 grudnia Łk 1,26-38 Miłosierdzie tylko wówczas jest naprawdę aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują (św. Jan Paweł II).

Śr 21 grudnia Łk 1,39-45 Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości (św. Jan Paweł II).

Cz 22 grudnia Łk 1,46-56 Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów (św. Jan Paweł II).

Pt 23 grudnia Łk 1,57-66 Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga (św. Jan Paweł II).

So 24 grudnia Łk 1,67-79 Jezus wskazał wielorakie drogi miłosierdzia, które nie tylko przebacza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus pochylał się nad wszelką ludzką nędzą, materialną i duchową (św. Jan Paweł II).

N 25 grudnia J 1,1-18 "Bez Niego nic się nie stało, co się stało". To, co nie ma ostatecznie swego źródła w Bogu, jest tak nietrwałe, że właściwie można to uznać za nieistniejące. Trwałe jest tylko dobro. "Nie można wytrwać w pełnej zapału ewangelizacji - przypomina papież Franciszek - jeśli nie jest się przekonanym z własnego doświadczenia, że to nie jest to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest to samo: kroczyć z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić. Czym innym jest budować świat z Jego Ewangelią, a czym innym czynić to własnym rozumem".

Pn 26 grudnia Mt 10,17-22 Miłosierdzie Boże nie ma granic: spowiedź to nie sąd potępienia. Jezus pragnie obdarzyć nas swoim miłosierdziem (papież Franciszek).

Wt 27 grudnia J 20,2-8 Boże Miłosierdzie to wielkie światło miłości i czułości, to opatrywanie przez Boga z miłością ran naszych grzechów (papież Franciszek).

Śr 28 grudnia Mt 2,13-18 Miłosierdzie idzie dalej i czyni życie osoby takim, że grzech jest jakby odłożony na bok (papież Franciszek).

Cz 29 grudnia Łk 2,22-35 Bóg nie przebacza za pomocą dekretu, ale miłosnym dotykiem, opatrując nasze rany grzechu (papież Franciszek).

Pt 30 grudnia Mt 2,13-15.19-23 Nie bójcie się spojrzeć Jezusowi w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem, gotowym przebaczyć każdy wasz grzech (papież Franciszek).

So 31 grudnia J 1,1-18 Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą (papież Franciszek).

Rycerz Niepokalanej 12/2016, s. 41-43

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.