Umiejętne serce
Drukuj

LIPIEC-SIERPIEŃ 2015. Dwa letnie miesiące sprzyjają uważnej lekturze Bożego słowa. Od początku roku czynimy to razem ze świętymi i błogosławionymi, których za wzór stawia nam Kościół święty. Codzienne czytanie Ewangelii i prośba za przyczyną niebiańskich orędowników mogą być pomocą w systematycznej modlitwie, w rachunku sumienia czy pogłębionym lectio divina. Znajdź czas i miejsce, kiedy możesz być ze słowem sam na sam. Zaufaj mu, pozwól się poprowadzić, a być może przeżyjesz najlepszą ze wszystkich dotychczasowych wakacyjnych przygód.

Umiejętne serce

1 lipca Mt 8,28-34 Św. Ottonie, pozwól mi dostrzegać cuda, które codziennie dzieją się na moich oczach. Ucz mnie postawy otwartości i wdzięczności za wszystkie sytuacje, w których ja lub ci, którzy są obok mnie, doświadczają łaski.

2 lipca Mt 9,1-8 Św. Bernardynie Realino, módl się za mnie, abym z pokojem serca współpracował z łaską Bożą, abym nie lękał się Bożych interwencji i poprzez przykład życia pociągał innych do Jezusa.

3 lipca J 20,24-29 Św. Tomaszu, chcę razem z Tobą poszukiwać zrozumienia dla mojej wiary. Módl się, abym robił to mądrze, umiejętnie i z sercem. Nie daj mi zbłądzić pośród prostych i zafałszowanych odpowiedzi, które wnoszą więcej ciemności niż światła.

4 lipca Mt 9,14-17 Bł. Piotrze Frassati, daj mi, abym umiał zawsze dokonywać właściwych wyborów, abym nie szukał dróg łatwych, lecz kierując się mądrością, wchodził tylko na te, które zaprowadzą mnie do upragnionego celu. Pobłogosław też tym, którzy cierpią wokół mnie biedę.

5 lipca Mk 6,1-6 Św. Mario Goretti, proś Pana, żebym zawsze umiał Go przyjmować. Abym cieszył się Jego obecnością, bliskością i łaską. Abym nie uciekał i nie próbował spychać Go na margines mojego życia.

6 lipca Mt 9,18-26 Bł. Mario Tereso Ledóchowska, módl się za wszystkie kobiety w moim otoczeniu, chcę, aby były dobre, czyste i święte. żeby spełniały zadania, które stawia przed nimi ich stan oraz te, które one same chcą podejmować. I żeby zawsze czyniły to wpatrzone w Niepokalaną.

7 lipca Mt 9,32-37 Bł. Piotrze To Rot, męczenniku z odległej Papui, ucz mnie wrażliwości na wszystkich wzgardzonych i odepchniętych, daj mi iść do nich z orędziem nadziei. Spraw, abym umiał zaradzić ich potrzebom i przez swoją miłość przyprowadził ich do najlepszego Pasterza.

8 lipca Mt 10,1-7 Św. Janie z Dukli, który zasłynąłeś, jako wybitny spowiednik i kaznodzieja, wejrzyj na księży z mojej parafii. Daj im siłę i wolę pracy nad tym, aby stali się dla powierzonych sobie wiernych prawdziwymi pasterzami według Serca Bożego. Wyproś im moc apostołów!

9 lipca Mt 10,7-15 Św. Weroniko Giuliani, módl się za mnie, abym umiał głosić królestwo niebieskie niezależnie do nastroju, samopoczucia czy stanu zdrowia. Proś, abym się łatwo nie zniechęcał i nie dyspensował od obowiązków, które zostały na mnie włożone w sakramentach chrztu i bierzmowania.

10 lipca Mt 10,16-23 Św. Antoni Peczerski, opacie i mnichu, wejrzyj na mnie i na strach, jaki towarzyszy mi zawsze, kiedy mam iść i głosić Ewangelię. Spraw, aby Pan dotykał moich ust, myśli i czynów. Oddaję się całkowicie pod prowadzenie Jego Ducha, a Ty wspomóż mnie swoją modlitwą.

Br. Bruno Paterewicz OCist • Rycerz Niepokalanej 7-8/2015, s. 23-27

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.