Tęskniące serce
Drukuj

LISTOPAD 2016. Na tym świecie mamy nieustannie "czuwać nad sobą". Człowiek w swoim wysiłku "czuwania nad sobą" ukazuje, że jest obdarowany tęsknotą za Bogiem. Tęsknota za Bogiem otwiera przed nami bramy działania Ducha Świętego, który przemienia nasze życie, zmienia nasze myślenie. Czytanie Pisma Świętego i wskazówek świętych to jeden ze sposobów przybliżenia się do najlepszego Boga i Ojca, który też za nami tęskni.

żyjąc Słowem: Tęskniące serce

Wt 1 listopada Mt 5,1-12a Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku cierpiącemu człowiekowi (św. Jan Paweł II).

Śr 2 listopada J 14,1-6 Jezus wskazał nam też wielorakie drogi miłosierdzia, które nie tylko przebacza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus pochylał się nad wszelką ludzką nędzą, materialną i duchową (św. Jan Paweł II).

Cz 3 listopada Łk 15,1-10 W odpowiedzi na grzech Bóg nie umniejsza swojej miłości, ale rozszerza ją w geście miłosierdzia, który przeradza się w inicjatywę odkupienia (św. Jan Paweł II).

Pt 4 listopada Łk 16,1-8 Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku (św. Jan Paweł II).

So 5 listopada Łk 16,9-15 Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa. Tak rozumieli i urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane (św. Jan Paweł II).

N 6 listopada Łk 20,27-38 życie duchowe przekracza ziemski wymiar myślenia, nie obowiązują w nim prawa rozwoju ani narodzin i śmierci. Wszystko będzie nowe, duchowe, oczywiste, przeniknięte Bogiem i miłością. "Nigdy nie ufaj sobie, ale całkowicie zdaj się na wolę Moją - zachęca św. Faustynę Miłosierny Jezus. - W opuszczeniu, ciemności i różnych wątpliwościach uciekaj się do Mnie. Nie wchodź w targ z żadną pokusą, zaraz zamykaj się w sercu Moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem. Miłość własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich".

Pn 7 listopada Łk 17,1-6 Jak Chrystus Pan przyszedł do nas przez Maryję, tak też i my nie inaczej mamy zdążać do Niego, jak tylko przez Maryję (św. Maksymilian).

Wt 8 listopada Łk 17,7-10 Myśmy się oddali Jej i staramy się o Jej chwałę, a przez Nią o Jezusa, a Ona niech się troszczy o nas i o nasze zbawienie (św. Maksymilian).

Śr 9 listopada J 2,13-22 Starajmy się tylko być Niepokalanej, Jej, całkowicie Jej. Jeżeli będziemy Jej oddani, to Ona sama poprowadzi nas do Serca Jezusowego, do Najświętszego Sakramentu, do Trójcy Przenajświętszej (św. Maksymilian).

Cz 10 listopada Łk 17,20-25 Święci nic innego nie robili, jak tylko odtwarzali życie Pana Jezusa. Im kto więcej odzwierciedli w sobie obraz Zbawiciela, ten tym więcej się uświęci. Zatem naśladowanie Pana Jezusa jest naszym zadaniem (św. Maksymilian).

Pt 11 listopada Łk 17,26-37 Droga Niepokalanej, mimo że jest nieraz krzyżykami i cierpieniami usłana, nie jest jednak taka ciężka - niejasna. Zawsze to uczucie matki odczuwamy (św. Maksymilian).

So 12 listopada Łk 18,1-8 Najkrótszą, najpewniejszą i najłatwiejszą drogą do nawrócenia i uświęcenia jest Niepokalana. I sami chcemy tą drogą postępować i drugich tej drogi nauczyć (św. Maksymilian).

N 13 listopada Łk 21,5-19 Nasze życie jest wieczne, a trudności zawsze są przejściowe. Nie ma więc potrzeby, abyśmy przywiązywali zbyt dużą wagę do tego, co jest trudem. Św. Maksymilian uczy nas: "Ufajmy, że jeżeli tylko starać się będziemy pełnić Jego wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych czasach żyli".

Pn 14 listopada Łk 18,35-43 W miłosierdziu zawsze zawarte jest przebaczenie; ono nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale konkretnym faktem, przez który On objawia swoją miłość podobną do miłości ojca i matki, których aż do trzewi porusza los własnego dziecka (papież Franciszek).

Wt 15 listopada Łk 19,1-10 Miłosierdzie naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest miłosierdziem (papież Franciszek).

Śr 16 listopada Łk 19,11-28 Bóg raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników przychodzi do Niego i prosi o przebaczenie (papież Franciszek).

Cz 17 listopada Łk 19,41-44 Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć (papież Franciszek).

Pt 18 listopada Łk 19,45-48 Kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia (papież Franciszek).

So 19 listopada Łk 20,27-40 Jakże pięknie jest odnaleźć w Sakramencie Pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał jako miejsce Miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza (papież Franciszek).

N 20 listopada Łk 23,35-43 Wobec krzyża można otworzyć się na Miłosierdzie Boże, stając w pokorze i bojaźni, jak dobry łotr. Można również odrzucić krzyż i Jezusa, jak drugi złoczyńca. Papież Franciszek uczy nas: "Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Czy poczułeś kiedykolwiek na sobie to spojrzenie pełne nieskończonej miłości, która - pomimo wszystkich twoich grzechów, ograniczeń, upadków - wciąż ci ufa i z nadzieją patrzy na twoje istnienie? Czy jesteś świadomy, jak wielka jest twoja wartość w planie Boga, który z miłości oddał ci wszystko?".

Pn 21 listopada Łk 21,1-4 Miłość Moja nikogo nie zwodzi (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 22 listopada Łk 21,5-11 Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 23 listopada Łk 21,12-19 Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 24 listopada Łk 21,20-28 Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja, okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 25 listopada Łk 21,29-33 Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzę u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 26 listopada Łk 21,34-36 Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty (z "Dzienniczka" św. Faustyny). .

N 27 listopada Mt 24,37-44 Nieprzewidywalne ostateczne spotkanie z Jezusem ma miejsce w chwili śmierci. Jezus przychodzi wówczas, jak złodziej: zabiera nam dotychczasowe życie, by przeprowadzić nas w nowe, wieczne życie. Przychodzi, jak Pan, który żąda sprawozdania z ziemskiego włodarzenia Jego majątkiem. Św. Jan Paweł II uczy nas: "Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga".

Pn 28 listopada Mt 8,5-11 Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone (św. Jan Paweł II).

Wt 29 listopada Łk 10,21-24 żaden grzech ludzki nie przewyższa mocy miłosierdzia Bożego ani jej nie ogranicza (św. Jan Paweł II).

Śr 30 listopada Mt 4,18-22 Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości (św. Jan Paweł II).

Rycerz Niepokalanej 11/2016, s. 43-45

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.