Świeżość Ewangelii
Drukuj

CZERWIEC 2015. Słowo Boże i świadectwo życia świętych świadków wiary przekonują nas, że żyć bez Chrystusa to jakby nie żyć wcale. Dlatego, wierząc i ufając, że Bóg zrobi wszystko, aby dać się nam odnaleźć i poznać, bierzemy do ręki Księgę życia. Na jej stronicach i w żywotach świętych poszukujemy wskazówek do dobrego, uczciwego, miłego Bogu życia. Poniższe modlitwy są pierwszym krokiem na drodze do owocnego wejścia w przestrzeń słowa Bożego i na drodze do wejścia w fascynującą, pełną inspiracji przygodę ze świętymi.

Świeżość Ewangelii

1 czerwca Mk 12,1-12 Św. Justynie, męczenniku za wiarę i wielki apologeto chrześcijaństwa, daj mi prawość postępowania i wiedzę konieczną do bycia dobrym pracownikiem Winnicy Pańskiej.

2 czerwca Mk 12,13-17 Bł. Sadoku i dominikańscy Towarzysze, męczennicy z Sandomierza, módlcie się za mnie, abym zawsze postępował, jak należy. Abym umiał rozróżniać dobro od zła i dokonywać właściwych wyborów.

3 czerwca Mk 12,18-27 Św. Janie Grande, ucz mnie troski o najuboższych, bezbronnych i nieumiejętnych. Daj mi siłę i zdolności, abym potrafił zaradzić ich potrzebom lub wskazał miejsca, w których znajdą pomoc. Daj mi czujne oko i ochocze serce.

4 czerwca Mk 14,12-16.22-26 Św. Franciszku Caracciolo, który z wielkim zaangażowaniem szerzyłeś cześć Najświętszego Sakramentu, wejrzyj na mnie i wyjednaj mi łaskę częstego wpatrywania się w Najświętsze Ciało i Krew Pańską oraz adoracji Świętych Postaci. Uproś, aby ich spożywanie dało mi udział w wiecznej Uczcie w niebie.

5 czerwca Mk 12,35-37 Św. Bonifacy, który niestrudzenie głosiłeś Jezusa Chrystusa, módl się za mnie, abym potrafił mówić i świadczyć, że Jezus jest Panem i że tylko Jemu należy się chwała i cześć.

6 czerwca Mk 12,38-44 Bł. Mario Karłowska, która chciałaś szukać i zbawiać to, co zginęło, wyproś mi łaskę dostrzegania trudu i wysiłku każdej najmniejszej ofiary, która jest podejmowana w trosce o pozyskanie królestwa Bożego. Ucz mnie chwalić innych i doceniać ich wybory.

7 czerwca Mk 3,20-35 Św. Robercie z Newminster, mężu pokuty i modlitwy, módl się za mnie, abym był uważnym słuchaczem Bożego słowa i z zapałem je przepowiadał wszystkim tym, którzy chcą słuchać.

8 czerwca Mt 5,1-12 Św. Jadwigo, wyproś mi dobre natchnienia, które pozwolą wcielać w życie ewangeliczne błogosławieństwa. Módl się o umiejętność słuchania Boga i pełnienia Jego woli. Ucz mnie ją rozpoznawać i przekonywać do niej innych.

9 czerwca Mt 5,13-16 Św. Efremie Syryjczyku, wielki kaznodziejo i mistrzu życia duchowego, módl się za mnie i moich bliskich, wyjednaj nam łaskę bycia solą ziemi i światłem świata, aby dzięki naszemu świadectwu Jezus był bardziej znany i kochany.

10 czerwca Mt 5,17-19 Bł. Bogumile, wesprzyj mnie w sumiennym przestrzeganiu prawa, przepisów i reguł służących życiu w uporządkowanej codzienności. Wyjednaj łaskę Ducha Świętego dla wszystkich, którzy stanowią i egzekwują prawa.

11 czerwca Mt 10,7-13 Św. Barnabo, towarzyszu św. Pawła, mężu pełny Ducha i wiary, wesprzyj mój trud zdobywania świata dla Chrystusa przez Niepokalaną. Wyproś mojemu apostołowaniu znaki, które potwierdzą prawdziwość głoszonego orędzia.

12 czerwca J 19,31-37 Błogosławieni Męczennicy II wojny światowej, módlcie się, abym w Sercu Jezusa odnalazł pokój, bezpieczeństwo i źródło miłości, z którego będę mógł nieustannie czerpać i dzielić się z innymi.

13 czerwca Łk 2,41-51 Św. Antoni z Padwy, pomóż mi znaleźć drogę do Niepokalanego Serca Matki Bożej. Wprowadź mnie na właściwą ścieżkę i daj w Jej Sercu odnaleźć ciepło, troskę i miłość, których tak często mi brakuje.

14 czerwca Mk 4,26-34 Bł. Gerardzie z Clairvaux, bracie św. Bernarda, zajmij się moją małą, słabą wiarą. Daj, aby kształtowała się posłuszna Ewangelii i Kościołowi; wzmocnij ją tam, gdzie zdaje się chwiać. Módl się, aby zachwyciła innych i przyciągnęła ich do Jezusa.

15 czerwca Mt 5,38-42 Bł. Jolanto, wyproś mi łaskę godzenia się na to, co ode mnie nie zależy. Spraw, abym nie dochodził swych praw, lecz pokornie zdał się na Bożą sprawiedliwość. Daj mi ducha pokory i wytrwałej modlitwy pośród doświadczeń.

16 czerwca Mt 5,43-48 Św. Lutgardo, naucz mnie kochać tych, których kocham za mało albo nie kocham wcale. Przekonuj mnie, że tylko wtedy naśladuję Jezusa, kiedy mam pod górkę, kiedy mnie boli i kiedy czuję się ostatni i zapomniany.

17 czerwca Mt 6,1-6.16-18 Św. Bracie Albercie, wyproś mi łaskę pełnienia dobrych uczynków, zaprowadź mnie do tych ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Ucz mnie, że najbardziej miłym Bogu jest ten uczynek, który jest dokonywany w ukryciu i bez rozgłosu.

18 czerwca Mt 6,7-15 Św. Elżbieto z Hesji, daj mi widzieć w Bogu najlepszego Ojca; wyjednaj mi łaskę trwałego przylgnięcia do Niego i wytrwałości w wierze, że Bóg zawsze chce dla mnie najlepiej.

19 czerwca Mt 6,19-23 Św. Romualdzie, daj mi zdrowy dystans do spraw ziemskich; módl się, abym postępował zawsze tak, jakbym jedną nogą był już w sprawach Boskich. Ucz mnie gromadzić zasługi przed Bogiem, a nie przed ludźmi.

20 czerwca Mt 6,24-34 Bł. Benigno, wyproś mi i moim bliskim łaskę ufności w Bożą Opatrzność; daj mi zawsze bardziej być niż bardziej mieć. Chcę być z ludźmi, a nie otaczać się przedmiotami.

21 czerwca Mk 4,35-41 Św. Alojzy Gonzago, patronie ludzi młodych i mających wielkie ideały, wejrzyj na mnie i spraw, abym mocno wierzył, że Jezus ma moc przezwyciężyć każdą burzę, która miota okrętem mojego życia. Ucz mnie zawierzenia i cierpliwości.

22 czerwca Mt 7,1-5 Św. Paulinie z Noli, wyjednaj mi łaskę gorszenia się własnym grzechem. Daj, abym widząc grzech bliźniego, szczerze mu współczuł i pełen miłości starał się pomóc w wyjściu ku wolności. Zabierz ode mnie wszelką pychę i pokusę wywyższania się nad innych.

23 czerwca Mt 7,6.12-14 Św. Józefie Cafasso, módl się, abym wybierał wąskie ścieżki i ciasne bramy; wlej w moje serce potrzebę skromności i łaskę zadawalania się tym, co małe, niepozorne i bez wartości.

24 czerwca Łk 1,57-66.80 Św. Janie Chrzcicielu, mężu prostujący ścieżki przed Jezusem, daj mi udział w swojej misji. Wyproś mi łaskę prostowania dróg grzeszników, dróg ludzi potłuczonych i złamanych przez złe wybory. Daj, aby dzięki mojemu wysiłkowi Jezus odnalazł drogę do ich serc.

25 czerwca Mt 7,21-29 Św. Wilhelmie z Vercelli, pielgrzymie i zakonodawco, daj mi wznosić gmach mojego życia na mocnych fundamentach wiary, nadziei i miłości. Spraw, abym wpatrzony w Jezusa Chrystusa nie rozglądał się za żadnym innym autorytetem, na którym mógłbym zbudować swoją pozycję i dobrą przyszłość.

26 czerwca Mt 8,1-4 Św. Josemario Escrivo, wyjednaj mi łaskę uświęcania każdej myśli, słowa i czynu. Módl się, abym osiągnął świętość poprzez uczciwą pracę, modlitwę i apostolstwo, w miejscu i okolicznościach, w których Bóg raczy mnie postawić.

27 czerwca Mt 8,5-17 Św. Cyrylu z Ale-ksandrii, módl się dla mnie o wiarę, która zadziwia i zachwyca, która rozczuli Serce Boga, która wzruszy Jezusa. Daj mi wiarę, która pozwoli być świadkiem na miarę pragnienia, jakie względem mnie powziął Najwyższy.

28 czerwca Mk 5,21-43 Św. Ireneuszu, przekonuj mnie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wyproś mi pewność, że cuda dzieją się także dzisiaj i że jedyne, co trzeba zrobić, to zwyczajnie uwierzyć.

29 czerwca Mt 16,13-19 Święci Piotrze i Pawle, wejrzyjcie na Kościół święty i na jego pasterzy. Wzmocnijcie to, co słabe, wlejcie nadzieję w to, co pogrążone w bylejakości; wyproście Ducha Świętego, którego mocą świadkowie znów wyjdą z domów i napełnią świat świeżością Ewangelii.

30 czerwca Mt 8,23-27 Święci Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego, z drżeniem proszę, abyście uzdolnili mnie do dawania świadectwa na miarę dzisiejszych potrzeb. Wlejcie w moje serce odwagę i pewność, że życie znaczy więcej niż śmierć i że żyć bez Chrystusa, to jakby nie żyć wcale.

Br. Bruno Paterewicz OCist • Rycerz Niepokalanej 6/2015, s. 25-27

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.