Skuteczna broń
Drukuj

PAŹDZIERNIK 2015. Spotkanie ze świętymi jest inspirującą przygodą, a już czytanie Ewangelii przez pryzmat ich życia - to niesamowita sprawa. Gorąco zachęcam do codziennego sięgania po teksty, które Kościół daje swoim dzieciom podczas liturgii. Poznaj też świętego patrona dnia i spróbuj dostrzec Dobrą Nowinę, która zrealizowała się w jego życiu. Módl się, zrób rachunek sumienia, zainspiruj się do twórczej zmiany i czynienia dobra, które możesz zrobić w swoim otoczeniu - i wyciągnij wnioski. Owocnej przygody!

Skuteczna broń

1 października Łk 10,1-12 Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za moje serce i umysł, abym całym sobą pragnął mieć udział w misji głoszenia Dobrej Nowiny. Jest wokół mnie tylu wątpiących, zagubionych i szukających, proś, abym umiał przyjść im z pomocą, głosząc mojego Pana Jezusa Chrystusa.

2 października Mt 18,1-5.10 Aniele Boży, Stróżu mój, często o Tobie zapominam; dziękuję, że się o mnie troszczysz; proszę, nie ustawaj w walce o mnie i moje przyszłe wieczne zjednoczenie z kochającym Ojcem. Módl się, abym był wrażliwy na dobre natchnienia i nie tracił żadnej okazji do zrobienia dobrego uczynku.

3 października Łk 10,17-24 Bł. Kolumbanie Marmionie, wyjednaj mi radość i wdzięczność z powodu wszystkich łask, które są nieustannie moim udziałem. Przez twoje wstawiennictwo chcę złożyć Najwyższemu Bogu dziękczynienie za to, że prawdę o sobie i o wartości życia w łasce objawił takiemu prostaczkowi jak ja.

4 października Mk 10,2-16 Św. Franciszku z Asyżu, módl się, abym umiał godzić zwaśnionych, jednać skłóconych, bardziej budować mosty, niż pokazywać różnice. Módl się dla mnie o szacunek do nieodwołalnych Bożych wyroków i zgodę na pełnienie Jego woli w mojej codzienności.

5 października Łk 10,25-37 Św. Faustyno, wyjednaj mi łaskę kochania Boga w drugim człowieku, łaskę odnajdywania Jego samego w pełnionym dziele miłosierdzia. Spraw, aby moja miłość nie była tylko słowna, ale konkretyzowała się w akcie pomocy chorym, słabym i opuszczonym.

6 października Łk 10,38-42 Św. Brunonie z Kolonii, daj mi za Twoim przykładem łączyć akcję z kontemplacją. Wyjednaj błogosławieństwo dla wszystkich działań, które podejmuję, a jednocześnie módl się, abym nigdy nie tracił okazji do tego, aby usiąść u stóp Mistrza i patrzeć, i słuchać, i kochać.

7 października Łk 11,1-4 Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, módl się za wszystkich, którzy różańca nie wypuszczają z rąk. Proś także za tymi, którym jest trudno znaleźć czas i chęć na rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Twojego. Módl się i za mnie, rycerza, co w Różańcu widzi broń przeciw wszelkim napaściom szatana.

8 października Łk 11,5-13 Św. Pelagio, módl się za mnie, abym był wytrwały w modlitwie, abym się łatwo nie zniechęcał, nie zrażał i nie rezygnował. Wyjednaj mi łaskę wierności codziennemu pacierzowi, częstemu rachunkowi sumienia i niedzielnej Eucharystii.

9 października Łk 11,15-26 Bł. Wincenty Kadłubku, proś dobrego Boga, abym był człowiekiem wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowanym, spójnym, abym mówił, co myślę, i robił, co mówię. By nigdy nie było rozdźwięku pomiędzy moimi słowami i czynami.

10 października Łk 11,27-28 Bł. Mario Angelo Truszkowska, módl się, aby słowo Boże, którego często słucham i staram się wypełnić, nie pozostawało bezowocne. Proś, abym nie pozwolił żadnemu ze słów Boga upaść na ziemię, ale je przyjmował ochotnym sercem i gorliwie wypełniał.

11 października Mk 10,17-30 Św. Janie XXIII, papieżu dobroci, módl się, abym umiał zadowolić się tym, co ubogie i proste. Abym nie szukał zaszczytów i bogactwa, lecz jeszcze z mojego niedostatku przychodził z pomocą potrzebującym.

12 października Łk 11,29-32 Bł. Janie Beyzymie, wyjednaj mi dar skruszonego serca. Naucz mnie czynić pokutę za własne grzechy i radośnie naprawiać wyrządzone krzywdy. Daj mi łaskę dobrej spowiedzi.

13 października Łk 11,37-41 Bł. Honoracie Koźmiński, proszę, abyś modlił się dla mnie o czystość serca, myśli i czynów. Proś, aby Jezus uleczył to, co zostało zranione przez zły dotyk, spojrzenie i grzeszny czyn. Jezu, ufam Tobie!

14 października Łk 11,42-46 Św. Małgorzato Alacoque, naucz mnie dostrzegać obłudę i kłamstwo oraz daj umiejętność do niszczenia ich przejawów w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Razem z Tobą wnikam w otwarte Serce Jezusa i chcę znaleźć w Nim oparcie i łaskę.

15 października Łk 11,47-54 Św. Tereso z Ávila, razem z tobą śpiewam Bogu hymn dziękczynienia za łaskę chrztu świętego i dar życia w Kościele świętym. Dziękuję za papieża, biskupów i kapłanów, którzy podają mi Najświętsze Ciało i Krew Jezusa oraz odpuszczają moje grzechy. Daj, abym po śmierci zasłużył na oglądanie Boga twarzą w twarz.

16 października Łk 12,1-7 Św. Jadwigo, módl się za mnie, abym bez lęku i jakiejkolwiek obawy świadczył, że tylko Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania i lekarstwem na wszystkie choroby. Daj mi siłę i męstwo, kiedy stanę naprzeciwko tych, którzy z mojej wiary zakpią i ją znieważą. Wiem, Komu zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

17 października Łk 12,8-12 Św. Ignacy Antiocheński, proś dla mnie o stałą asystencję Ducha Świętego. Daj mi w Jego świetle się modlić, dokonywać wyborów i pełnić dzieła miłości. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.

18 października Mk 10,35-45 Św. Łukaszu, spraw, abym będąc odpowiedzialny za innych, nigdy nie zapominał, że przełożeństwo jest służbą. Módl się dla mnie o mądrość i roztropność w kierowaniu tym, co mi powierzono.

19 października Łk 12,13-21 Bł. Jerzy Popiełuszko, daj, abym nie chował się za zasłonę milczenia wtedy, kiedy jako katolik i Polak powinienem zabrać głos. Módl się, abym jak Ty kochał Polskę i Polaków i nie bał się dla ich ochrony ponieść największych ofiar.

20 października Łk 12,35-38 Św. Janie Kanty, pospiesz z pomocą tym, których przygoda z młodzieńczą edukacją ciągle jeszcze trwa, daj i mnie doskonalić swoje umiejętności i w ten sposób przygotować siebie i moich bliskich na spotkanie z Panem, którego przyjście jest nieodległe.

21 października Łk 12,39-48 Bł. Jakubie Strzemię, módl się, abym stale był gotowy na spotkanie z Panem, daj, abym nigdy nie trwał w grzechu ciężkim, abym przebaczał i często mówił bliskim, że ich kocham i że są dla mnie ważni.

22 października Łk 12,49-53 Św. Janie Pawle II, chcę płonąć ogniem Ewangelii, módl się, abym był jej świadkiem i głosicielem. Abym nie ustawał w głoszeniu królestwa i przekonywaniu, że Jezus jest jedynym Odkupicielem człowieka. Nawet gdybym przez to miał cierpieć. I umrzeć.

23 października Łk 12,54-59 Św. Janie Kapistranie, módl się, abym zawsze stawał po stronie prawdy, nawet wtedy, kiedy jest to niemodne. Daj mi bronić praw wykluczonych, oszukiwanych i wyzyskiwanych. I w ten sposób posiąść Bożą sprawiedliwość.

24 października Łk 13,1-9 Św. Antoni Clarecie, módl się, abym w stosunku do grzeszących bliźnich spełniał funkcję dobrego ogrodnika, który dokłada starań, aby uratować nieprzynoszącą owocu roślinę. Daj, aby i wokół mnie znaleźli się tacy, którzy pomogą mnie samemu wydawać dobry owoc.

25 października Mk 10,46-52 Św. Bernardzie Calvo, potrzebuję Bożego zmiłowania, proś o nie dla mnie. Zatrważają mnie moje grzechy, zawstydza mnie moja pycha. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Panie, daj, abym przejrzał.

26 października Łk 13,10-17 Bł. Celino Borzęcka, wyjednaj mi łaskę troski o potrzebujących. Daj mi hojne dłonie i serce, ucz mnie, że aby zrobić dobro, nie trzeba wiele.

27 października Łk 13,18-21 Św. Furmencjuszu z Aksum, apostole Etiopii, daj, aby moja mała wiara była zaczynem wielkich dzieł Bożych w moim środowisku. Proś dla mnie o ufność w to, że sprawy Boże dokonują się cicho i małymi krokami. Daj, abym był wierny i łatwo nie rezygnował.

28 października Łk 6,12-19 Święci Szymonie i Judo, za waszym wstawiennictwem chcę modlić się za wszystkich, którzy głosili mi Ewangelię i byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękuję za ich życie i przykład wiary, dzięki któremu jestem tu, gdzie jestem.

29 października Łk 13,31-35 Bł. Michale Rua, współpracowniku św. Jana Bosko, módl się, abym zawsze pamiętał, skąd wyszedłem i dokąd zmierzam. Abym miał świadomość wielkości posłannictwa, jakie zostało mi powierzone w sakramentach chrztu i bierzmowania. I nigdy się od niego nie uchylał.

30 października Łk 14,1-6 Bł. Dominiku Collinsie, zakonniku i męczenniku za wiarę, chcę za twoim przykładem nieść innym dobre słowo i pociechę, chcę towarzyszyć tym, którzy trudzą się wokoło sprawy królestwa Bożego. Módl się dla mnie o gotowość do wyrzeczeń i poświęceń.

31 października Łk 14,1.7-11 Bł. Aniele z Acri, kapucyński zakonniku, spowiedniku i kierowniku duchowy wielu dusz, daj mi łaskę wytrwałej pracy nad sobą. Proszę, abym znalazł na swojej drodze mądrych przewodników i dobre wzorce postępowania.

Br. Bruno Paterewicz OCist • Rycerz Niepokalanej 10/2015, s. 11-13

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.