Siedem słów
Drukuj

LUTY 2016. W obliczu niesprawiedliwego wyroku, zniewagi, obelg i oskarżeń, które doprowadziły do ukrzyżowania Sprawiedliwego, kontemplujemy Boże słowo i uczymy się powtarzać "siedem słów" Zbawiciela: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś ze Mną będziesz w raju. Oto Matka twoja. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pragnę. Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Zechciejmy te słowa uczynić swoimi, abyśmy mieli też swój udział w Zmartwychwstaniu Pana.

żyjąc Słowem: Siedem słów

Pn 1 lutego Mk 5,1-20 Chrystus, objawiając miłość-miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem (św. Jan Paweł II).

Wt 2 lutego Łk 2,22-40 Miłosierni... dostępują miłosierdzia (św. Jan Paweł II).

Śr 3 lutego Mk 6,1-6 Jezus czyni miłosierdzie jednym z głównych tematów swojego nauczania. Naucza nade wszystko "przez przypowieści" (św. Jan Paweł II).

Cz 4 lutego Mk 6,7-13 Wymaganie, aby w życiu swoim kierować się miłością i miłosierdziem, stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii (św. Jan Paweł II).

Pt 5 lutego Mk 6,14-29 W mowach proroków miłosierdzie oznacza szczególnie potęgę miłości, która jest większa niż grzech i niewierność ludu wybranego (św. Jan Paweł II).

So 6 lutego Mk 6,30-34 Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady i niewierności (św. Jan Paweł II).

N 7 lutego Łk 5,1-11 Jezus mówi o Bożej miłości i konieczności nawrócenia. Prosi uczniów, by zawierzyli Mu do końca, bowiem obfity połów czy sukces misyjny nie jest zasługą ludzką, lecz Boga. Św. Jan Paweł II uczy nas, że zawsze powinniśmy zwracać się do Boga, gdyż "zarówno zło fizyczne, jak i zło moralne lub grzech każe poszczególnym synom czy córkom Izraela zwracać się do Boga, apelując do Jego miłosierdzia".

Pn 8 lutego Mk 6,53-56 Kiedy przyjmuję Komunię świętą, proszę i błagam Zbawiciela, aby uleczył język mój, bym nigdy nie obraziła miłości bliźniego (św. Faustyna).

Wt 9 lutego Mk 7,1-13 Kiedy dusza zagłębia się w przepaści swej nędzy, Bóg używa Swej wszechmocy, aby ją wywyższyć; jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza prawdziwie pokorna (św. Faustyna).

Śr 10 lutego Mt 6,1-6.16-18 Bardzo się Bogu nie podoba niedowierzanie Jemu i przez to niektóre dusze tracą wiele łask; niedowierzanie duszy rani Jego Najsłodsze Serce, które jest pełne dobroci i miłości niepojętej ku nam (św. Faustyna).

Cz 11 lutego Łk 9,22-25 Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie Jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinę śmierci i nie lękaj się niczego, duszo droga, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie (św. Faustyna).

Pt 12 lutego Mt 9,14-15 Niepojętą miłością ogarnia Bóg tę duszę, która żyje Jego wolą (św. Faustyna).

So 13 lutego Łk 5,27-32 O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza. Szczęśliwa dusza, która wzywa miłosierdzia Pańskiego, doświadczy tego, co powiedział Pan, że bronił jej będzie jako Swej chwały, a któż się ośmieli walczyć z Bogiem? (św. Faustyna).

N 14 lutego Mt 25,31-46 Jezus ostrzegł przed zbliżającym się Bożym sądem nad tymi, którzy nie uwierzyli w Niego, nie czynili miłosierdzia. Jedni staną się obywatelami królestwa Bożego, a inni pozostaną w królestwie złego. Św. Faustyna przypomina nam, że "Bóg nas miłuje, choć jest prostym, choć niepojętym. Łatwo z Nim obcować, choć tak wielki Majestat Jego. Wszystkie te męki wydają mi się niczym w porównaniu z chwałą, która nas czeka przez całą wieczność".

Pn 15 lutego Mt 25,31-46 W Roku Miłosierdzia Drzwi Święte staną się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję (papież Franciszek).

Wt 16 lutego Mt 6,7-15 Jeśli nie przebaczymy innym ludziom, to również Ojciec nie wybaczy nam naszych grzechów. Trudno przebaczyć, gdy we wnętrzu nieustannie nosimy żal, gdy myślimy o rewanżu (papież Franciszek).

Śr 17 lutego Łk 11,29-32 Kościół jest odpowiedzialny za bycie w świecie żywym znakiem miłości Ojca (papież Franciszek).

Cz 18 lutego Mt 7,7-12 Kościół katolicki pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych (papież Franciszek).

Pt 19 lutego Mt 5,20-26 Człowiekowi możemy służyć w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie (papież Franciszek).

So 20 lutego Mt 5,43-46 Oby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga (papież Franciszek).

N 21 lutego Łk 9,28b-36 Uczniowie doświadczają bezpośredniej obecności Boga w materialnym świecie. Widzą i słyszą, odczuwają obecność Boga. Obyśmy i my - jak przypomina nam papież Franciszek - "tak wierzący jak i ci, którzy są daleko, zostali naznaczeni balsamem miłosierdzia jako znakiem królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas".

Pn 22 lutego Mt 16,13-19 Niech będzie Pan Bóg błogosławiony za wszystko, co uczynił w Tobie, i Niepokalana nasza Matuchna, przez której ręce wszystkie łaski przychodzą nam z nieba (św. Maksymilian).

Wt 23 lutego Mt 23,1-12 Niepokalana - początek odrodzenia zepsutego społeczeństwa, bo o Niej powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją" i "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (św. Maksymilian).

Śr 24 lutego Mt 20,17-28 Nie mogę pojąć miłosierdzia Bożego nade mną (św. Maksymilian).

Cz 25 lutego Łk 16,19-31 Zostawmy wszystko Opatrzności Bożej, w której to rękach jest cały świat i wszystkie jego wypadki. Niech Pan Bóg przez Niepokalaną zarządzi, jak Mu się lepiej podoba, to i dla nas będzie najlepsze (św. Maksymilian).

Pt 26 lutego Mt 21,33-43.45-46 Dopóki żyjemy na tym świecie, nic nie jest stracone, wszystko można odrobić (św. Maksymilian).

So 27 lutego Łk 15,1-3.11-32 Oddaj się całkowicie Tej najlepszej naszej niebieskiej Mamusi, a zwycięski łatwo przejdziesz przez wszystkie trudności i... i zostaniesz świętym, wielkim świętym, czego Ci jedynie z całego serca życzę (św. Maksymilian).

N 28 lutego Łk 13,1-9 Grzech niewiary powoduje śmierć duchową, wieczną, jego skutki sięgają znacznie dalej niż skutki śmierci fizycznej. Dlatego wraz ze św. Ma-
ksymilianem prośmy Niepokalaną o Boże miłosierdzie dla nas, gdyż "wszyscy święci, można powiedzieć, są dziełem Najświętszej Maryi Panny i szczególne do Niej nabożeństwo jest ich wspólną cechą".

Pn 29 lutego Łk 4,24-30 Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia (św. Józef Sebastian Pelczar).

Rycerz Niepokalanej 2/2016, s. 42-44

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?