Rycerz Niepokalanej 9 (724) 2016
Drukuj
RN 9/2016
RN 9/2016

4 Matka i Mistrzyni życia duchowego

O. Ignacy Kosmana OFMConv

Maryja - Służebnica Pańska, można powiedzieć, że w słuchaniu słowa Bożego osiągnęła mistrzostwo świata.

8 Maryjna modlitwa utkana z Biblii (1)

O. Tomasz Szymczak OFMConv

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - zdarza się je zaśpiewać, śmiem przypuszczać, że nawet dość często. Godzinki śpiewa się w klasztorach, na polach, w ogrodach. Śpiewa się Godzinki na pielgrzymkach. Albo... na dużej przerwie.

10 Zawierzenie - sposób na życie

Zawierzenie, oddanie, rzecz i własność, niewolnictwo, totus Tuus - i jeszcze innymi słowami czciciele Maryi próbują wyrazić szczególną relację względem Matki Pana. Relacja ta jest próbą realizacji "testamentu", który konający Jezus zostawił "umiłowanemu uczniowi".

14 Niepokalanej Rycerstwo

O. Piotr Maria Lenart OFMConv

By osiągnąć jakikolwiek cel, potrzebne są środki do tego celu prowadzące. Tak też jest i w Rycerstwie Niepokalanej. Wykorzystuje ono wszystkie środki godziwe, na jakie stan, warunki i okoliczności pozwalają. Nie odrzuca żadnego, byle był dobry i godziwy. Są te środki dwojakiego rodzaju: naturalne i nadprzyrodzone.

18 Wolność wewnętrzna

O. Raffaele Di Muro OFMConv

Intencja MI. Wrzesień: Aby ci, którzy są niewolnikami grzechu, znaleźli w łasce Boga wewnętrzne uzdrowienie.

Jesteśmy powołani do podjęcia drogi nawrócenia, a to w praktyce oznacza potężną "walkę duchową", aby zwyciężyć grzech, wady i skłonności do złego...

20 Nadzieja Jezusa Konającego

Ks. Józef Mandziuk

Jej najważniejszą misją było przekazywanie światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, która była kontynuacją myśli św. Teresy od Dzieciątka Jezus i apostolstwa prekursorek kultu Miłosierdzia Bożego.

22 Wszystko dla Boga

Teresa Nowak

Oni pokazują, że można żyć dla innych - pomimo wszystko.

24 Chrystus pośród szyderców

Jarosław Hebel

Spokojna twarz Jezusa ukazuje dzisiejszemu człowiekowi potrzebę wewnętrznego wyciszenia, poddania się woli Bożej i odwagi w dawaniu świadectwa Prawdzie.

26 Katolicka katedra w luterańskim morzu

Dominik Jednorowski

Tu, mówiono, na najdalszej północy chrześcijaństwa jest lustro, które odbija światłość płynącą ze środka świata, czyli z Jerozolimy.

28 Z życia Kościoła

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana • Komentarz do Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana • Dziękczynienie ze św. Maksymilianem • Nowi święci • Wrocławski apostoł miłosierdzia • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej • Nowy kustosz kustodii Ziemi Świętej • Święto Apostołki Apostołów • Jubileusz Chorych i Niepełnosprawnych • Dramat na Wschodzie trwa • Jubileusz misjonarski w Kunicach.

38 Z życia MI

Posłanie animatorów SEN • Wdzięczna pamięć • XXXV Sesja kolbiańska • Nowy przełożony • Uliczna drukarnia • Śladami Ojca Kolbego • Ukryte klasztory rycerskie.

43 Boży plan miłości

Pismo Święte przekonuje nas, że bez Boga nic dobrego uczynić nie możemy; że to On jest w nas "prawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą". Pomaga nam zrozumieć, że tylko Jezus jest Zbawicielem i Tym, który przebacza nawet największym grzesznikom i nigdy nie przestaje kochać. Możesz tego doświadczyć, gdy z wiarą odnajdziesz w Bożym słowie Boży plan życia dla siebie.

46 Podziękowania - dodaj własne podziękowanie

51 Nowe życie w Chrystusie

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. List Ojca Świętego do Legata Papieskiego.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.