Radość życia
Drukuj

GRUDZIEŃ 2015. Wcielone Słowo objawia nam miłosiernego Ojca. Syn świadczy o Ojcu, Ojciec pokazuje się światu w Przedwiecznym Synu. Kiedy bierzesz do ręki Pismo Święte, to wychodzisz na spotkanie Ojca, dającego się światu w Synu mocą Świętego Ducha. I jest to zbawienne dla ciebie i dla tych, których nauczysz częstego sięgania po słowo życia. Czytając fragmenty słowa Bożego, przeznaczone przez Kościół na kolejne dni, wzywaj wstawiennictwa świętych i módl się, aby pomogli ci wypełnić i wcielić w życie to, o czym czytasz. Niech słowo żyje w tobie i niech przynosi owoc. Od Ciebie zależy obfitość plonów. Nie bój się. Warto się starać!

Niebiańska uczta

1 grudnia Łk 10,21-24 Św. Eligiuszu, wstawiaj się za mną, abym umiał łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne z gorącym pragnieniem służenia Bogu. Módl się, aby Jezus pokazywał mi Ojca oraz żebym z żarliwością wypełniał Jego świętą wolę.

2 grudnia Mt 15,29-37 Bł. Karolu de Foucauld, módl się, aby Jezus wziął w dłonie całe moje życie, wszystko, co mam, oraz aby nad tym odmówił dziękczynienie, ofiarował je Ojcu, pobłogosławił i uzdolnił mnie do dawania siebie innym.

3 grudnia Mt 7,21.24-27 Św. Franciszku Ksawery, módl się za dom mojego życia, który każdego dnia wznoszę. Wspieraj jego fundamenty, aby w chwili, gdy nadejdą życiowe wichry i burze, on nie runął, ale ostał się i był świadectwem dla wątpiących.

4 grudnia Mt 9,27-31 Św. Barbaro, wzmocnij moją wiarę w to, co wydaje się niemożliwe. Daj mi ufność, że moje życie jest w rękach Bożych, w związku z czym nic mi nie zagraża i jestem bezpieczny. Módl się o łaskę otwartych oczu dla mnie i dostrzegania tych, którzy są w potrzebie.

5 grudnia Mt 9,35-10,1.5.6-8 Św. Sabo z Jerozolimy, bardzo gorąco pragnę mieć udział w królestwie niebieskim. Daj mi wiarę w to, że dzieło Apostołów trwa w Kościele świętym i realizuje się zgodnie w wolą Bożą. Kocham Kościół i pasterzy, ale wzmocnij moją miłość.

6 grudnia Łk 3,1-6 Św. Mikołaju, módl się za mnie, abym pracą i modlitwą przygotowywał drogę Jezusowi, który wychodzi na spotkanie człowieka. Proś, abym miał udział w misji Jana Chrzciciela i robił wiele, aby ci, którzy nie znają Jezusa, mogli Go odkryć.

7 grudnia Łk 5,17-26 Św. Ambroży, ucz mnie, że skoro składam się z ciała i duszy, to muszę dbać o jedno i drugie. Daj mi ufność, że Jezus jest najlepszym Lekarzem, że nie muszę się bać i mogę przyjść do Niego z każdą niemocą, a On zrobi wszystko, aby mi pomóc.

8 grudnia Łk 1,26-38 Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pełna łaski. Wysławiam dziś Ojca Niebieskiego za wszystkie dobrodziejstwa, jakie Ci wyświadczył. I jestem Mu wdzięczny, że zechciał, aby zbawienie świata dokonało się dzięki Twojemu fiat.

9 grudnia Mt 11,28-30 Św. Janie Diego, wstawiaj się za mną, abym w Jezusie zawsze odnajdywał Pocieszyciela i Obrońcę. Nie pozwól, abym szukał dobra i łaski gdziekolwiek indziej, jak tylko w moim Panu i Zbawicielu, który jest cichy i pokorny sercem.

10 grudnia Mt 11,11-15 Najświętsza Maryjo Panno z Loreto, dziękuję za Twoje nieustanne orędownictwo. Z ufnością sięgam po litanię ku Twojej czci i wraz z kolejnymi Twoimi wezwaniami pociecha spływa w moje serce, duch staje się bardziej ochoczy i ciało zdrowsze. Dziękuję.

11 grudnia Mt 11,16-19 Bł. Dawidzie, pokorny mnichu i sługo Chrystusa, módl się, abym posiadł życiową mądrość, rozwagę i roztropność. Chcę według nich postępować i w ten sposób nie zmarnować życia, a w wieczności wraz z Tobą chwalić Stwórcę.

12 grudnia Mt 17,10-13 Święta Maryjo z Guadalupe, z wielką ufnością proszę Cię za każde poczęte życie, aby było chciane i przyjmowane. Daj także nam odwagę do publicznej obrony jego świętości i walki o jego ochronę oraz poszanowanie.

13 grudnia Łk 3,10-18 Św. Łucjo, proś za mną, aby Chrystus odnowił we mnie swoje dary. Chcę być ochrzczony Duchem Świętym i ogniem, abym mógł lepiej o Nim świadczyć i zanieść Jego Ewangelię wszędzie tam, gdzie jest jeszcze nieznana.

14 grudnia Mt 21,23-27 Św. Janie od Krzyża, pozwól mi wejść w głąb mego serca, odsłoń przede mną to, co jest jeszcze zakryte. Wyproś mi dobre natchnienia, dobre lektury i dobrych ludzi, dzięki którym będę ciągle postępował w życiu duchowym.

15 grudnia Mt 21,28-32 Św. Mario Crocyfisso, wiem, że człowiek choruje na ciele i na duchu. Ludzkie serce jest tajemnicą, motywacje popełnianych przez niego czynów także; spraw, abym łatwo nie osądzał i nie oceniał innych; abym był pokorny i bardziej płakał nad własnymi grzechami niż zamykał drogę do nieba innym.

16 grudnia Łk 7,18b-23 Bł. Sebastianie Maggi, daj, abym nie wątpił i nie błądził w wierze. Uzdolnij mnie do ciągłej pamięci o tym, jak wielkich dzieł Bóg dokonał w moim życiu i daj mi siłę, abym o tym przekonująco świadczył.

17 grudnia Mt 1,1-17 Św. Łazarzu, daj mi siłę do powstawania z każdej śmierci grzechowej. Módl się dla mnie o łaskę systematycznej spowiedzi, stałej poprawy i sprawiedliwego zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.

18 grudnia Mt 1,18-24 Św. Auksencjuszu, daj, abym raz przyjętej wiary nigdy się nie zaparł i abym nie słuchał zwodzicieli i mącicieli. Daj mi właściwy osąd i mądrość, abym zawsze dokonywał dobrych wyborów - miłych Bogu i służących bliźnim.

19 grudnia Łk 1,5-25 Św. Anastazy, mężu apostolskiej gorliwości, ucz mnie czujności na Boże natchnienia, módl się, abym umiał współpracować z moim Aniołem Stróżem i był wrażliwy na subtelności, w których może przychodzić do mnie Bóg.

20 grudnia Łk 1,39-45 Św. Dominiku z Silos, módl się za mnie, abym praktykował roztropną ascezę. Daj mi także ducha służby, zrozumienia i gotowość do wyrzeczeń, aby przyjść z pomocą potrzebującym.

21 grudnia Łk 1,39-45 Św. Piotrze Kanizjuszu, proś za mną, abym po każdym przyjęciu Najświętszego Sakramentu pielęgnował w sobie świętą obecność Pana Jezusa. Daj mi być na wzór Maryi żywym tabernakulum, abym spotykając się z innymi, pozwalał im odczuć bliskość Pańską.

22 grudnia Łk 1,46-56 Św. Franciszko Cabrini, módl się wraz ze mną słowami Magnificat Maryi. Daj, abym stał się pokornym sługą, w którego życiu rozlewa się łaska, która sama jest życiem. Chcę nosić w sobie Jezusa, rodzić Go dla innych. Módl się dla mnie o taki dar.

23 grudnia Łk 1,57-66 Św. Serwulusie, wyjednaj mi łaskę mężnego znoszenia moich ograniczeń, zarówno duchowych, jak i fizycznych. Proś dla mnie o łaskę wierności mimo trudów i niepowodzeń. Wesprzyj mnie, abym dobrze przygotował się na przyjście Pana w tym czasie i na końcu czasów.

24 grudnia Łk 1,67-79 Nasi pierwsi rodzice, Adamie i Ewo, wraz z wami oczekuję na narodziny Bożego Dziecięcia. Proście dla mnie o radość i pokój. Chcę Go przyjąć najlepiej jak potrafię i dać Go tym, których kocham. Módlcie się dla mnie o zachwyt nad tajemnicą Wcielenia.

25 grudnia Łk 2,1-14 Św. Anastazjo, wyśpiewaj wraz ze mną Bogu gromkie Gloria. "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie". Módl się, abym swoim życiem oddał Bogu chwałę, a ludzi wokół mnie obdarowywał prawdziwym pokojem.

26 grudnia Mt 10,17-22 Św. Szczepanie, módl się dla mnie o odwagę w prześladowaniach i trudnościach. Chcę być wierny Bogu do końca, a nie osiągnę tego bez łaski. Dlatego pokornie o nią proszę za Twoim orędownictwem.

27 grudnia Łk 2,41-52 Święta Rodzino, w Waszej miłości składam całą moją rodzinę i proszę, abyśmy umieli choć trochę miłować się wzajemnie i szanować tak, jak tego wzór mamy w Was. Ufam, że nas w tym umocnicie i dacie siłę do ciągłego przekraczania siebie, aby być dla drugiego.

28 grudnia Mt 2,13-18 Święci Młodziankowie, módlcie się, abym nigdy z zazdrości nie pozbawił drugiego człowieka dobrego imienia, abym nikogo nie zniesławił i nie zabił w oczach opinii publicznej. Módlcie się, abym nie zabiegał o wielkość czyimś kosztem i za wszelką cenę.

29 grudnia Łk 2,22-35 Św. Tomaszu Beckecie, wyjednaj mi łaskę życia w nieustannej bliskości z Jezusem. Chcę Go kochać, adorować, Jemu służyć i nieść Go tym, którzy Go jeszcze nie znają. Módl się, abym był tego godny.

30 grudnia Łk 2,36-40 Św. Egwinie, uzdolnij mnie do świadczenia o Jezusie wszędzie tam, gdzie będę - pośród ludzi i sytuacji, w których się znajdę. Niech czyny będą potwierdzeniem moich słów. Pozwól mi głosić Jezusa zwłaszcza moim najbliższym, krewnym i przyjaciołom.

31 grudnia J 1,1-18 Św. Sylwestrze, wraz z Tobą dziękuję Najświętszej Trójcy za miniony rok. Z nadzieją patrzę w przyszłość i proszę, abyś mi pobłogosławił. Chcę w swoim życiu, w zdrowiu i radości, wypełnić Boży zamysł, podjęty względem mnie przed założeniem świata. Proś Boga o siły i potrzebne łaski w wypełnianiu tego zbawiennego zamiaru.

Br. Bruno Paterewicz OCist
• Rycerz Niepokalanej 12/2015, s. 23-25

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.