Przewodnik po Roku Miłosierdzia
Drukuj

Klucze do owocnego wykorzystania roku jubileuszowego:

 • Pielgrzymka
 • KOŚCIÓŁ JUBILEUSZOWY
 • DRZWI ŚWIĘTE - Brama Miłosierdzia
 • SPOWIEDŹ
 • EUCHARYSTIA
 • MODLITWA W INTENCJACH PAPIEżA

Po co Rok Miłosierdzia?

"Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca" (papież Franciszek).

 • By doświadczyć mocy Zmartwychwstałego.
 • Wezwani do życia miłosierdziem - zobowiązanie do bycia miłosiernym dla innych, jak Bóg Ojciec jest miłosierny dla nas.
 • By przypomnieć Kościołowi o jego misji bycia świadectwem miłosierdzia w różnych aspektach życia duszpasterskiego.
 • Aby odnaleźć w temacie miłosierdzia drogę dialogu z judaizmem i islamem oraz drogę do przezwyciężenia trudności, które są publicznie znane.

Miejsca łaski Roku Miłosierdzia

KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE

 • Trasa "siedmiu kościołów" w Rzymie: św. Piotra na Watykanie, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami, św. Wawrzyńca, Świętego Krzyża Jerozolimskiego i św. Sebastiana.
 • Sanktuarium Bożej Miłości i kościół Świętego Ducha in Sassia, znany jako Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
 • Bazyliki Ziemi Świętej.
 • Każda katedra, konkatedra, wyznaczone kościoły (np. sanktuaria).

PIELGRZYMKA

ETAPY PIELGRZYMKI:

DUCHOWY

"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

 • Nieosądzanie (dostrzeganie dobra w drugiej osobie).
 • Przebaczanie.
 • Dawanie (szczodrość, życzliwość).

MATERIALNY

 • Szlak Via Francigena (szlak Franków) w regionie Lazio (Lacjum) mający na celu dotarcie pieszo do bazyliki św. Piotra.
 • Szlak św. Filipa Neri w Rzymie (trasa "siedmiu kościołów", podczas której rozważa się drogę Chrystusa, którą przebył od Wieczernika aż po Kalwarię).

DRZWI ŚWIĘTE - Brama Miłosierdzia

W kościołach jubileuszowych i wyznaczonych przez ordynariusza diecezjalnego pielgrzym znajdzie drzwi - uroczyście otwarte podczas celebracji eucharystycznej w trzecią Niedzielę Adwentu (Niedziela Gaudete). Każdy z pielgrzymów jest zachęcony, by przejść przez te drzwi jako Bramę Miłosierdzia.

ODPUST

"Pomimo przebaczenia w naszym życiu pozostają sprzeczności, które są następstwem naszych grzechów. W sakramencie pojednania Bóg przebacza grzechy i naprawdę je zmazuje, lecz negatywny ślad grzechów pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jednak silniejsze również od tego. Staje się ono odpustem Ojca, który poprzez Kościół - Oblubienicę Chrystusa - dociera do grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia, i uwalnia go od wszelkich pozostałości skutków grzechu, pozwalając mu działać z miłością oraz wzrastać w miłości, zamiast ponownie popaść w grzech" (papież Franciszek).

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

 • spowiedź;
 • brak przywiązania do grzechu;
 • pielgrzymka do kościoła jubileuszowego;
 • modlitwa w tym kościele: wyznanie wiary, modlitwa w intencjach papieża (Ojcze nasz lub modlitwa jubileuszowa),
 • akt strzelisty do Jezusa Miłosiernego (np. "Jezu Miłosierny, ufam Tobie").

INICJATYWY ROKU MIŁOSIERDZIA

1. Codzienny Różaniec

Co wieczór o godz. 18 na placu św. Piotra będzie odmawiany Różaniec jako najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób przyzywania Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.

"Myślą podążam do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga.

Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości" (papież Franciszek).

2. Inicjatywa 24 godziny dla Pana

Można zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi lub celebracją sakramentu pokuty.

"Inicjatywa 24 godziny dla Pana, która jest prowadzona w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wielu ludzi znów będzie korzystać z sakramentu pojednania, a wśród nich wiele osób młodych" (papież Franciszek).

3. Misjonarze Miłosierdzia

W Środę Popielcową papież Franciszek wybranym kapłanom udzieli specjalnego "mandatu", dzięki któremu będą mogli odpuszczać również grzechy zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Misjonarze będą zaproszeni do animowania misji ludowych lub inicjatyw związanych z Jubileuszem, a szczególnie celebracji sakramentu pojednania.

Cechy Misjonarza Miłosierdzia: cierpliwy, zdolny do zrozumienia ludzkich ograniczeń, gotowy do wyrażenia inicjatywy i troski Dobrego Pasterza w przepowiadaniu oraz podczas spowiedzi.

"Nie można być spowiednikiem z przypadku. Spowiednikami stajemy się wtedy przede wszystkim, gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie zapominajmy, że być spowiednikiem znaczy mieć udział w misji samego Jezusa i być konkretnym znakiem niezmiennej Boskiej miłości, która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał od Ducha Świętego dar przebaczania grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie jest panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga. Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym: ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo że roztrwonił on jego majątek. Spowiednicy mają objąć skruszonego syna, który wraca do domu, i wyrazić radość z tego, że się odnalazł. Niestrudzenie będą również szli do drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i nie potrafi się ucieszyć, aby mu wytłumaczyć, że jego surowy osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia Ojca, które nie zna granic. Nie będą zadawać zbędnych pytań, lecz jak ojciec z przypowieści przerwą mowę przygotowaną przez syna marnotrawnego, ponieważ potrafią dostrzec w sercu każdego penitenta wołanie o pomoc i przebaczenie" (papież Franciszek).

"Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży. Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłannictwa. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, że Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego przebaczanie. Będą misjonarzami miłosierdzia, ponieważ będą ułatwiać wszystkim spotkanie bogate w człowieczeństwo, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i powrót do nowego życia, otrzymanego w chrzcie. W tej misji będą ich prowadziły słowa Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie». Niech misjonarze żyją tym wezwaniem, wiedząc, że mogą utkwić spojrzenie w Jezusie: «miłosiernym i wiernym arcykapłanie». Proszę współbraci biskupów o zapraszanie i przyjmowanie tych misjonarzy, aby byli przekonującymi kaznodziejami miłosierdzia. Niech zostaną zorganizowane w diecezjach «misje ludowe», aby misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia. Niech sprawują sakrament pojednania dla ludu, by czas łaski ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy są daleko, odnaleźć drogę do ojcowskiego domu. Niech pasterze, przede wszystkim w szczególnym czasie, jakim jest Wielki Post, z troską zachęcają wiernych do powrotu «do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę»" (papież Franciszek).

Zaproszeni na Ucztę Miłosierdzia

"Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w szczególności o tych mężczyznach i kobietach, którzy należą do grup przestępczych wszelkiego rodzaju.

Niech to samo wezwanie dotrze do osób, które uczestniczą bezpośrednio lub są współwinne w korupcji.

To jest właśnie odpowiedni moment na zmianę życia! To jest czas, aby pozwolić poruszyć swe serce. W obliczu popełnionego zła, nawet w przypadku ciężkich przestępstw, nadszedł czas, by wysłuchać płaczu osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, z uczuć, z samego życia" (papież Franciszek).

Być wolontariuszem Jubileuszu

Bycie wolontariuszem podczas Jubileuszu wymaga szczególnego ducha służby oraz osobistej kultury i wiarygodności. Aby stać się wolontariuszem Jubileuszu, trzeba być przedstawionym przez proboszcza lub przez koordynatora ruchu kościelnego, do którego się należy. Seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki, którzy chcą oddać dla tej posługi część wolnego czasu czy wakacji, będą wyznaczeni przez swego rektora lub odpowiedniego przełożonego instytutu.

ZNAKI PAPIEżA FRANCISZKA

Znak "Jubileuszowy" Ojca Świętego - to gesty, których dokona papież Franciszek w sposób symboliczny, udając się na "peryferie" egzystencjalne, dając osobiste świadectwo bliskości i uwagi poświęconej biednym, cierpiącym, ludziom z marginesu oraz tym, którzy potrzebują takiego znaku troski.

Papież zachęca również biskupów i księży, aby wykonali w swoich diecezjach podobny znak, w jedności z nim, aby do wszystkich mógł dotrzeć ten konkrety wymiar miłosierdzia i bliskości Kościoła.

Konkretnym znakiem miłości dobroczynnej papieża, który pozostanie jako pamiątka tego Jubileuszu, będzie znaczący gest - świadectwo miłosierdzia, niosące konkretną i rzeczywistą pomoc.

ZACHĘTY NA ROK MIŁOSIERDZIA

- Wzywanie Matki Miłosierdzia modlitwą "Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia".

- Rozważanie i wprowadzanie w czyn uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieskii powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów,
które wypowiedziałeś do Samarytanki,
jakbyś je wypowiedział do każdego z nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym,
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca,
czuje się oczekiwana, kochana
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmemmógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym
oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Logo Roku Miłosierdzia

LOGO ROKU MIŁOSIERDZIA

Łk 6,36

Logo jest dziełem o. Marka I. Rupnika SJ. Logo oraz motto są syntezą Roku Jubileuszowego. Ukazuje Dobrego Pasterza, który bierze na swe ramiona zagubionego człowieka i głęboko dotyka ciała człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Wizerunek przypomina starożytny obraz Syna Bożego, który w akcie całkowitego miłosierdzia bierze na ramiona ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie "Nowego Adama", a także swoje człowieczeństwo oraz czekającą go przyszłość. Scena umiejscowiona jest w formie mandorli. Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

Rycerz Niepokalanej 12/2015, s. 4-10

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.