Podaj dalej
Drukuj

"Oto święty najbardziej zjednoczony z moim Boskim Sercem". Jaki jest klucz do Serca Jezusa?

Podaj dalej

Miesiąc czerwiec poświęcony jest Sercu Jezusowemu. Zanim św. Maksymilian założył Rycerstwo Niepokalanej (MI), cały zakon franciszkański uroczyście dokonał aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Św. Maksymilian codziennie na medytacji w międzynarodowym kolegium franciszkańskim w Rzymie wpatrywał się w obraz przedstawiający objawienie Serca Jezusowego św. Małgorzacie Alacoque. Jezus wskazuje ręką na postać św. Franciszka z Asyżu i mówi: "Oto święty najbardziej zjednoczony z moim Boskim Sercem". Co więc jest kluczem do Serca Jezusa? Św. Maksymilian odpowiada: "Im kto bardziej szerzy miłość ku Niepokalanej, im kto więcej dusz dla Niej, a przez Nią dla kochającego nas aż do śmierci na krzyżu Przenajświętszego Serca zdobędzie, ten okaże i największą miłość, bo miłość czynną temu Przenajświętszemu Sercu, ten najbardziej z Nim się połączy."

Chrystus w centrum

Poprzez cel bliższy MI, którym jest tu na ziemi nawrócenie, uświęcenie wszystkich grzeszników, a szczególnie masonów pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, dochodzimy do celu dalszego, którym jest: "Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć". W tym sensie Rycerstwo nie jest stowarzyszeniem tylko modlitewno-maryjnym, ale głęboko chrystocentrycznym, skierowanym na ewangelizację świata.

Jeden z artykułów o MI św. Maksymilian zatytułował: Przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusa. To są słowa bardzo mocno przemyślane, żeby nie powiedzieć - teologiczne. Nie chodzi tu o uproszczone sformułowanie: "Przez Maryję do Jezusa", ale o to, że przez tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi - Jej czystość, świętość, niepokalaność; zanurzeni w Niej, bo Jej całkowicie oddani; zbliżamy się do Serca Jezusa - do centrum Jego miłości, źródła łask, obfitości.

Bycie rycerzem Niepokalanej w tej perspektywie to nie tylko bycie wierzącym, ledwie praktykującym katolikiem. To coś więcej niż mówienie: "Może dzięki temu zostanę zbawiony...". To czerpanie rękami Niepokalanej z przebogatego Serca Jezusowego.

W ten sposób możemy zrozumieć zachwyt Jana Pawła II, który gdy przeglądał Statuty Rycerstwa Niepokalanej, aby je zatwierdzić, nie mógł oprzeć się słuszności zdania: "Rycerstwo Niepokalanej to całość życia katolickiego w nowej formie".

życiowa praktyka

Jak dokonać tego nawrócenia, uświęcenia duszy? Przez czynną miłość, zdobywanie dusz. "Wiara rodzi się z tego, co się słyszy" - mówi św. Paweł Apostoł. Nie inaczej jest i tutaj. Jeśli ktoś jest oddany Niepokalanej, kocha Ją, to Ona daje mu łaskę zdobywania dusz dla Jezusa. Nawet więcej, Ona sama zdobywa dusze dla Serca Jezusowego, jedynie posługując się tylko nami. Św. Maksymilian jako gwardian Niepokalanowa zadawał kandydatom do życia zakonnego pytanie: "Czy kochasz Niepokalaną?".

Jeśli jesteś przekonany, że coś jest dobre, to dzielisz się tym z innymi. To nic innego, jak świadectwo. Świadectwo całkowitego oddania siebie Niepokalanej ma ogromną moc. Maryja potrafi odmieniać serca ludzi, zawracać z błędnej drogi, wyrywać z bagna moralnego i czynić świętymi tych, którzy przez grzechy byli poza Kościołem. Nie czyni tego dla swojej chwały. Często po oddaniu siebie Niepokalanej wielu skarży się: Kiedyś myślałem tylko o Maryi, a teraz tylko o Jezusie. Dlaczego?

Ona wykonała swoje zadanie, doprowadziła cię do Jezusa. Teraz ty wykonaj swoje zadanie rycerza. Podaj dalej to, co otrzymałeś nie dla siebie, ale dla innych.

Agnieszka Koszałka OV
"Rycerz Niepokalanej" 6/2014, s. 12-13

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.