O trzeźwość i wolność od nałogów
Drukuj

Sierpień.

"Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju" (Rz 8,6).

O trzeźwość i wolność od nałogów

Pragnienie szczęścia towarzyszy każdemu bez wyjątku. Trudno jest spotkać osobę, która chciałaby być nieszczęśliwa. Różnice mogą pojawić się w rozumieniu słowa "szczęście" i definiowaniu jego znaczenia. Każdy człowiek ukształtował w sobie pewien system wartości i jemu stara się podporządkować. Dla jednych najważniejsze jest doczesne szczęście rodzinne, dobrobyt materialny, osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej. Dla innych wiara w Boga nadaje kształt podejmowanym decyzjom. Wielu odnajduje sens życia w zaspokojeniu swoich nieuporządkowanych zachcianek.

Wyznawany system wartości może doprowadzić człowieka do prawdziwego szczęścia lub tylko do jego pozorów, często subtelnie ukrytych pod "płaszczykiem" dobra. Kiedy człowiek uzna, że radość i harmonię osiągnie w poszukiwaniu zmysłowych przyjemności, rozpuście, odrzuceniu zasad moralnych, w nieumiarkowanym spożywaniu alkoholu, wówczas jego szczęście staje się drogą moralnego samozniszczenia, zniewolenia i unie-szczęśliwienia siebie i innych.

A Bóg mówi przez głos sumienia, Dekalog, Pismo Święte, nauczanie Kościoła, że najważniejsza jest czysta miłość, a nie egoistyczne zmysłowe przyjemności. Jedynie serce wolne od nieuporządkowanych przywiązań jest zdolne prawdziwie kochać Boga i człowieka. Droga, która prowadzi do prawdziwego szczęścia, to asceza, powściągliwość, dążenie do panowania nad sferą zmysłów.

Pomocą w dążeniu do pełni szczęścia jest modlitwa różańcowa, Eucharystia, sakrament pojednania, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, umartwienie, post. Tylko z pomocą Jezusa i Maryi można podjąć walkę o czystość serca i odnieść prawdziwe zwycięstwo.

"Ci wszyscy, którzy nie trwają w pokucie i nie przyjmują Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, i dopuszczają się występków i grzechów, i ulegają złej pożądliwości i złym pragnieniom..., nie mają mądrości duchowej, bo nie mają w sobie Syna Bożego, który jest prawdziwą Mądrością Ojca" (Św. Franciszek z Asyżu).

S. Jolanta Dziekońska OSC, Rycerz Niepokalanej 7-8/2012, s. 13

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.