Niebiańska uczta

LISTOPAD 2015. Nasza codzienność jest często oczekiwaniem. Czekamy na czyjąś wizytę, wakacje, awans, na narodziny dziecka... Kto jednak dziś czeka na powtórne przyjście Jezusa? Kto oczekuje na spotkanie i sąd z miłości? Z pewnością ci, którzy niestrudzenie biorą do ręki Biblię i w jej świetle podejmują życiowe wyzwania. Pomagają w tym święci. Pomaga w tym Słowo Boże, proponowane na każdy dzień przez Kościół. Módl się poniższymi zdaniami, zrób rachunek sumienia, pozwól natchnąć się dobrą myślą i zrób miejsce na inspirujące tchnienie Bożego Ducha. Owocnego spotkania - ze Słowem Bożym i z Jezusem - na końcu czasu i czasów.

Niebiańska uczta

1 listopada Mt 5,1-12a Święci i Błogosławieni, ludzie błogosławieństw, módlcie się za mną, abym kiedyś, po uczciwym życiu, dołączył do Waszego grona i mógł wiecznie wpatrywać się w jasność Ojca Niebieskiego. Chcę i muszę być jednym z Was.

2 listopada J 11,32-45 Św. Malachiaszu, módl się za mnie i za tych, których kocham, a którzy już przeszli na lepszą stronę życia. Wiem, że w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Daj, abyśmy wszyscy się tam odnaleźli i jednym głosem powtarzali wieczne: Święty, Święty, Święty...

3 listopada Łk 14,15-24 Św. Hubercie, spraw, abym nie rozglądał się na boki i nie szukał łatwych wymówek dla porzucenia trudów bycia w stałej relacji z Bogiem. Módl się, abym ochoczym sercem przyjął zaproszenie na niebiańską ucztę i zrobił wszystko, co w mojej mocy, aby się na niej znaleźć.

4 listopada Łk 14,25-33 Św. Karolu Boromeuszu, jestem w stanie zostawić naprawdę wiele, bylebym tylko posiadł mojego Boga i Pana - Jezusa Chrystusa. Módl się dla mnie o ducha stałego, wiernego poszukiwania Boga we wszystkim, co stanowi moją codzienność; i ducha zostawienia wszystkiego, co buduje mur między mną a moim Bogiem.

5 listopada Łk 15,1-10 Święci Zachariaszu i Elżbieto, uczcie mnie ufności w Opatrzność Bożą, która wszystkim rządzi i wszystkim kieruje. Nie dajcie, abym zgubił w życiu to, co naprawdę cenne - wiarę, miłość, przyjaźń...

6 listopada Łk 16,1-8 Św. Leonardzie z Limoges, daj, abym był roztropny i uważny. Pomóż mi właściwie oceniać wartość wszystkiego, co mnie otacza. Wlej w moje serce szczerą troskę o biednych. Wierzę, że dzięki praktykowaniu czynnej miłości sam zasłużę na miłość.

7 listopada Łk 16,9-15 Bł. Heleno Enselmini, patronko nocy ciemnych, przewodniczko po trudnościach i gąszczach wątpliwości, módl się za mnie, abym stale dziękował Bogu za łaskę wiary, chrztu i przynależności do Kościoła świętego. Dzięki nim mam odwagę, aby konsekwentnie ufać.

8 listopada Mk 12,38-44 Bł. Janie Dunsie Szkocie, ucz mnie, że niewiele w oczach ludzi niekoniecznie jest takim w oczach Boga. Spraw, abym stale wykonywał drobne gesty dobroci i miłości, i tak doszedł do poznania Boga, który jest Dobrem i Miłością.

9 listopada J 2,13-22 Bł. Joanno z Signy, pokutnico i niewiasto czyniąca wielkie cuda, módl się za mnie, aby moje ciało było godną świątynią dla Tego, który zamieszkał we mnie podczas chrztu świętego i którym się stale karmię, przyjmując Ciało i Krew Pańską. Daj, abym żył święcie i święcie umarł.

10 listopada Łk 17,7-10 Św. Leonie, przez historię nazwany Wielkim, proś, abym był użytecznym sługą mojego Pana Jezusa Chrystusa. Nie daj mi chlubić się czymś innym, jak tylko Jego krzyżem. Spraw, abym to ja się umniejszał, a On wzrastał.

11 listopada Łk 17,11-19 Św. Marcinie z Tours, módl się, abym zawsze był wdzięczny, niezależnie od wielkości doświadczanego dobra. Wszystko, co mam, dostałem ze szczodrobliwości dobrego Boga, chcę się tym dzielić i sprawiać, żeby On sam był bardziej znany i kochany.

12 listopada Łk 17,20-25 Św. Jozafacie, który doświadczyłeś odrzucenia i zdobyłeś palmę męczeństwa, wstawiaj się za mną, abym widział dalej niż czubek własnego nosa. Módl się, abym nie szukał zadowolenia, wygody i komfortu, ale tylko prawdy i miłości, które często wymagają ofiary.

13 listopada Łk 17,26-37 Święci pierwsi polscy Męczennicy, wstawiajcie się za moją Ojczyzną i tymi, którzy sprawują w niej władzę. Królestwo niebieskie ma swój początek już tutaj, chcę czynnie uczestniczyć w jego budowaniu poprzez troskę o Polskę i stałą gotowość do jej obrony.

14 listopada Łk 18,1-8 Św. Mikołaju Tavelić, módl się, abym był wytrwały w szukaniu Boga na modlitwie, w adoracji, w Różańcu, w nabożeństwach. Daj, abym miał pewność, że zwyczajna wierność małym sprawom jest tym, co kształtuje moje serce, umysł i sumienie.

15 listopada Mk 13,24-32 Św. Dydaku z Alcali, proś dla mnie o łaskę dobrego przygotowania na dzień sądu ostatecznego. Daj mi zapał do praktykowania codziennego, uczciwego rachunku sumienia i do wyrzeczenia się wszystkiego, co blokuje mnie w przyjmowaniu miłości Ojca Niebieskiego.

16 listopada Łk 18,35-43 Św. Gertrudo, spraw, aby zaangażowanie oraz duchowe i intelektualne poszukiwania nigdy nie przysłoniły mi Jezusa. Proś o wiarę dla mnie, abym umiał oprzeć się złym trendom, abym nie szedł drogą płytkich kompromisów.

17 listopada Łk 19,1-10 Św. Elżbieto Węgierska, chcę za przykładem Twoim dzielić się z innymi tym, co jest owocem pracy moich rąk. Módl się dla mnie o postawę radosnego dawcy, który szuka potrzebujących i stara się ze wszystkich sił, aby ich obdarować - materialnie i duchowo.

18 listopada Łk 19,11-28 Św. Karolino Kózko, módl się dla mnie o dar czystości według stanu oraz o łaskę ustawicznego rozwijania darów, które Bóg złożył w moje ręce. Spraw, abym był kreatywny i pomysłowy - i tym samym przyczyniał się do skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny ludziom wokoło.

19 listopada Łk 19,41-44 Bł. Salomeo, proszę Cię, abyś modliła się, by moje serce nigdy nie było z kamienia. Wyrzekam się serca, które nie chce kochać i ponosić ofiar. Wyrzekam się serca zatwardziałego na łaskę Boga i na drugiego człowieka.

20 listopada Łk 19,45-48 Św. Rafale Kalinowski, daj, abym umiał uczyć innych ludzi rozmowy z Bogiem, abym potrafił uczyć bliźnich modlitwy. Módl się, abym znalazł skuteczne metody do dzielenia się z innymi tą życiodajną umiejętnością.

21 listopada Łk 20,27-40 Najświętsza Maryjo Panno, módl się, abym umiał całym sercem odpowiadać na Boże natchnienia. Abym robił dla nich miejsce w sercu i umyśle i im posłuszny szedł drogą codziennego naśladowania Jezusa Chrystusa - Boga nie umarłych, lecz żyjących.

22 listopada J 18,33b-37 Św. Cecylio, proś za mną, abym się nie bał tych, którzy złorzeczą mi z powodu Ewangelii. Daj mi gotowość do dawania świadectwa prawdzie - zawsze, wszędzie i przed każdym, kto będzie się domagał uzasadnienia tej nadziei, która jest we mnie.

23 listopada Łk 21,1-4 Św. Kolumbanie, bardzo chcę, aby moja jałmużna rzeczywiście mnie coś kosztowała. Nie chcę dzielić się z innymi tym, co mi zbywa, ale ze swojego niedostatku, chcę dać tym, którzy mnie proszą. Módl się dla mnie o taką postawę serca i o taką umiejętność.

24 listopada Łk 21,5-11 Św. Andrzeju z Towarzyszami, Męczennicy z Wietnamu, módlcie się, abym wytrwał w wierze katolickiej aż do śmierci i tym samym zasłużył na wieniec chwały. Proście za mnie, abym całym sercem ufał Kościołowi - mojej Matce - i szanował jego pasterzy.

25 listopada Łk 21,12-19 Św. Katarzyno Aleksandryjska, okrutnie męczona z powodu wiary w Jezusa, spełniły się na Tobie ewangeliczne zapowiedzi o prześladowaniach za wiarę. Ufam, że będziesz wstawiała się za mną, abym nie odczuwał lęku, kiedy i mnie spotkają odrzucenie, szykany, cierpienie, a może i śmierć z ręki tych, którzy za nic maja Chrystusowy krzyż. Wlej w moje serce odwagę i męstwo.

26 listopada Łk 21,20-28 Bł. Jakubie Alberione, zatroskany o ewangelizację współczesnego świata, daj i mnie zaangażować się w to dzieło. Chcę, aby Jezus był znany i kochany, i rozpoznany, kiedy przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. Módl się dla mnie o łaskę skutecznego apostołowania.

27 listopada Łk 21,29-33 Św. Franciszku Fasani, proszę dziś o łaskę uważnego słuchania Bożego słowa, które kapłan głosi w każdą niedzielę. Módl się, żebym zawsze wyniósł z niego coś dla siebie i dzięki niemu był bliżej Boga. Pobłogosław także wszystkim troskającym się o przekaz Bożego słowa.

28 listopada Łk 21,34-36 Św. Jakubie z Marchii, daj mi dobrze przygotować się na śmierć i spotkanie z ukochanym Oblubieńcem. Módl się, aby moja codzienność była czuwaniem i oczekiwaniem na moment upragnionego spotkania, kiedy miłość okaże się silniejsza niż śmierć.

29 listopada Łk 21,25-28.34-36 Bł. Dionizy, wyjednaj mi łaskę życia w trzeźwości i umiarkowaniu. Módl się, aby skromność, dyskrecja i opanowanie były stałymi cechami mojego charakteru. Chcę w ten sposób bardziej kochać Boga i skuteczniej służyć ludziom.

30 listopada Mt 4,18-22 Św. Andrzeju, kroczenie za Jezusem wymaga pozostawiania tego, co nas obciąża, osłabia wolę i skutkuje grzechem. Bardzo chcę tak żyć, aby wypełnić powołanie, jakie Bóg zaplanował dla mnie i które złożył na dnie mojego serca. Módl się, abym to potrafił - i porzucić zło, i odkryć drogę, i wiernie iść nią aż do momentu wpadnięcia w kochające ramiona Ojca w niebie.

Br. Bruno Paterewicz OCist
• Rycerz Niepokalanej 11/2015, s. 19-21

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.