Logika Ewangelii
Drukuj

LIPIEC - SIERPIEŃ 2016. "Tylko miłość jest twórcza" - przypomina nam św. Maksymilian w 75. rocznicę swej męczeńskiej śmierci, którą poniósł, oddając życie w zamian za ojca rodziny. Tym gestem wprowadził w życie dzieło największej miłości, o której w Ewangelii świadczy i uczy nasz Pan Jezus Chrystus. Rozważając Jego słowa w wakacyjny czas, uczmy się i my realizować w naszym życiu logikę Ewangelii, której fundamentem jest miłość.

Logika Ewangelii

Pt 1 lipca Mt 9,9-13 Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym (kard. Stefan Wyszyński).

So 2 lipca Mt 9,14-17 Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie (Matka Teresa z Kalkuty).

N 3 lipca Łk 10,1-12.17-20 Uczniowie Chrystusa nigdy nie tracą pokoju. Wprowadzanie pokoju i jego utrzymanie to jednak trudne zadanie. To również zadanie niebezpieczne, choć wydawałoby się, że wszyscy chcą pokoju. Niestety, większość ludzi chce tylko spokoju, który z prawdziwym pokojem nie ma nic wspólnego. Matka Teresa z Kalkuty uczy: "Prawdziwy pokój wypływa z łączności z Bogiem, z kontemplacji. Kontemplacja to prawdziwa radość: radosna świadomość obecności Boga. To prawdziwy spokój płynący z doznania pełni Jego obecności. Kontemplacja to nasze życie. Nie chodzi o to, co robimy, ale czym żyjemy".

Pn 4 lipca Mt 9,18-26 Rzeczą trudniejszą niż kochać Boga jest pozwolenie, by On nas kochał (papież Franciszek).

Wt 5 lipca Mt 9,32-38 Chrześcijanin winien głosić Jezusa Chrystusa w taki sposób, aby Jezus Chrystus był akceptowany, przyjmowany, a nie odrzucany (papież Franciszek).

Śr 6 lipca Mt 10,1-7 Chrześcijanin odrywa się od wszystkiego i odnajduje wszystko w logice Ewangelii, logice miłości i służby (papież Franciszek).

Cz 7 lipca Mt 10,7-15 Jezus nie jest tylko przyjacielem. Jest nauczycielem prawdy i życia, który wskazuje drogę do osiągnięcia szczęścia (papież Franciszek).

Pt 8 lipca Mt 10,16-23 Nie ulegajmy zniechęceniu. Bóg jest miłością, która zwyciężyła zło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (papież Franciszek).

So 9 lipca Mt 10,24-33 Dla chrześcijanina życie nie jest efektem przypadku, ale owocem osobistego powołania i miłości (papież Franciszek).

N 10 lipca Łk 10,25-37 Jezus ukazuje, że serce Samarytanina jest dobre i wielkoduszne i że - w przeciwieństwie do kapłana i lewity - wypełnia on wolę Boga, który bardziej chce miłosierdzia niż ofiary. "Bądźcie jak miłosierny Samarytanin! Także lekarzom, pielęgniarkom i tym, którzy pracują w szpitalach i domach opieki, życzę, by byli ożywiani tym samym duchem. Zawierzamy tę intencję wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny" - przypomina papież Franciszek.

Pn 11 lipca Mt 19,27-29 Kochaj Boga dla Niego samego (św. Maksymilian).

Wt 12 lipca Mt 11,20-24 Jak nam przyjemnie będzie na łożu śmierci, gdy będziemy mogli powiedzieć: Niepokalana, jam z miłosierdzia twego całe życie dla Ciebie pracował (św. Maksymilian).

Śr 13 lipca Mt 11,25-27 Miłość niszczy wady i prowadzi prędko do doskonałości (św. Maksymilian).

Cz 14 lipca Mt 11,28-30 Oddany Miłosierdziu Bożemu oczekuj wszystkiego z Opatrzności Bożej (św. Maksymilian).

Pt 15 lipca Mt 12,1-8 Złóż całą swą ufność w Niepokalanej i o nic się nie troszcz (św. Maksymilian).

So 16 lipca Mt 12,14-21 Czymkolwiek jesteś, masz i możesz, to wszystko otrzymujesz w każdej chwili z ręki Miłosierdzia Bożego (św. Maksymilian).

N 17 lipca Łk 10,38-42 Aby nauczyć się miłości, trzeba najpierw usiąść u stóp Jezusa i uważnie Go słuchać. On powie, jak wygląda miłość i jak ją uczynić własnym sposobem życia. Z miłości wynika służba. "Daj się Niepokalanej prowadzić z miłością i wzywaj Ją we wszystkich trudnościach i wątpliwościach" - uczy św. Maksymilian.

Pn 18 lipca Mt 12,38-42 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza (św. Faustyna).

Wt 19 lipca Mt 12,46-50 Najmilsza Mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 20 lipca Mt 13,1-9 Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich (św. Faustyna).

Cz 21 lipca Mt 13,10-17 Jezu, uczyń serce moje podobne do swego, a raczej przemień je w swoje własne, abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc, a szczególnie cierpiących i smutnych (św. Faustyna).

Pt 22 lipca Mt 13,18-23 Niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj tak, jak Ja ci każę: masz być żywym odbiciem moim przez miłość i miłosierdzie (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 23 lipca J 15,1-8 Wielkie są długi świata zaciągnięte wobec Mnie, mogą je spłacić dusze czyste swą ofiarą, czyniąc miłosierdzie w duchu (z "Dzienniczka").

N 24 lipca Łk 11,1-13 Bóg chce nam dać wiele dobrych rzeczy. Z naszej strony musimy tylko z miłością Go o nie prosić. Pan Jezus przypomina: "Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego".

Pn 25 lipca Mt 20,20-28 Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać (kard. Stefan Wyszyński).

Wt 26 lipca Mt 13,16-17 Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi (Matka Teresa z Kalkuty).

Śr 27 lipca Mt 13,44-46 I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas, byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym (Matka Teresa z Kalkuty).

Cz 28 lipca Mt 13,47-53 Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi (Matka Teresa z Kalkuty).

Pt 29 lipca Mt 13,54-57 Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać (Matka Teresa z Kalkuty).

So 30 lipca Mt 14,1-12 Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą (Matka Teresa z Kalkuty).

N 31 lipca Łk 12,13-21 Św. Anzelm przestrzega: "Chciwość to wstrętna choroba duszy. Ona pochłania często nasze życie i kieruje nas ku nieograniczonemu posiadaniu dóbr tego świata. życie człowieka, opanowanego rządzą posiadania, zatrzymuje go wokół bogacenia się i gromadzenia wszystkiego, co wpadnie mu do oka. życie takiego człowieka staje się wtedy męczące, bo sam wie, że nie jest w stanie posiadać wszystkiego, co widzi własnym wzrokiem".

Pn 1 sierpnia Mt 14,13-21 Nie możemy głosić Ewangelii Jezusa bez konkretnego świadectwa życia (papież Franciszek).

Wt 2 sierpnia Mt 14,22-36 Modlitwa czyni cuda, ale musimy w to wierzyć (papież Franciszek).

Śr 3 sierpnia Mt 15,21-28 Nieprzypadkowo Jezus zechciał zachować rany na swoich rękach, byśmy odczuli Jego miłosierdzie (papież Franciszek).

Cz 4 sierpnia Mt 16,13-23 Cała historia zbawienia jest historią Boga, który szuka człowieka, ofiaruje mu swoją miłość, przyjmuje go (papież Franciszek).

Pt 5 sierpnia Mt 16,24-28 Każdy z nas nosi w sercu pragnienie miłości, prawdy, życia. A Jezus jest pełnią tego wszystkiego (papież Franciszek).

So 6 sierpnia Łk 9 28-36 Niech Kościół będzie zawsze miejscem miłosierdzia i nadziei, w którym każdy będzie czuł się akceptowany, kochany i zrozumiany (papież Franciszek).

N 7 sierpnia Łk 12,32-48 Papież Franciszek przypomina: "Miłość Boga nadaje sens naszym codziennym obowiązkom, a także pomaga stawiać czoła ciężkim próbom. To jest prawdziwy skarb człowieka. Iść naprzód w życiu z miłością, z tą miłością, którą Pan zasiał w sercu, z miłością Boga. Miłość Boga nie jest czymś nieokreślonym, ogólnikowym uczuciem. Miłość Boga ma imię i oblicze: Jezus Chrystus".

Pn 8 sierpnia Mt 17,22-27 Panuj we mnie, o Boże mój, i racz dozwolić, abym Twe Królestwo przez Niepokalaną we wszystkich rozszerzył (św. Maksymilian).

Wt 9 sierpnia Mt 25,1-13 Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi (św. Maksymilian).

Śr 10 sierpnia Mt 18,15-20 Największym nieprzyjacielem miłości Bożej jest miłość własna (św. Maksymilian).

Cz 11 sierpnia Mt 18,21-19,1 życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym (św. Maksymilian).

Pt 12 sierpnia Mt 19,3-12 Czyń, co czynisz i nie zwracaj uwagi na nic innego (myśli czy dobre, czy złe); jeśli spostrzeżesz, żeś rozproszony, spokojnie powracaj do czynienia, co czynisz. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej (św. Maksymilian).

So 13 sierpnia Mt 19,13-15 Zostaw troski Niepokalanej (św. Maksymilian).

N 14 sierpnia Łk 12,49-53 Miłość jest jak ogień, który jednych ogrzewa, a innych parzy. Św. Maksymilian uczy: "Jak będziesz czynił innym, tak i Pan Bóg dozwoli, aby inni ci czynili. Nie sądź, a nie będziesz sądzony. Jaką miarą mierzysz Panu Bogu w braciach, taką będzie ci odmierzone".

Pn 15 sierpnia Łk 1,39-56 Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga (św. Jan Paweł II).

Wt 16 sierpnia Mt 19,23-30 Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi (św. Jan Paweł II).

Śr 17 sierpnia Mt 20,1-16 Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości (św. Jan Paweł II).

Cz 18 sierpnia Mt 22,1-14 Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka (św. Jan Paweł II).

Pt 19 sierpnia Mt 22,34-40 Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas (św. Jan Paweł II).

So 20 sierpnia Mt 23,1-12 W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim, uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem Niebieskim (św. Jan Paweł II).

N 21 sierpnia Łk 13,22-30 Nie zapominajmy, że niedzielna Eucharystia - jak uczy św. Jan Paweł II - "staje się w pewien sposób zapowiedzią eschatologicznej rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem. Z Bożego miłosierdzia, z Eucharystii, możemy czerpać siłę do walki ze złem w nas samych".

Pn 22 sierpnia Mt 23,1.13-22 Szczęśliwa dusza, która zaufała Twej dobroci i zdała się całkowicie na miłosierdzie Twoje; dusza jej napełniona pokojem miłości; wszędzie jej bronisz, jako dziecię swoje (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 23 sierpnia Mt 23,23-26 Twoje miłosierne Serce wszystko może (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 24 sierpnia J 1,45-51 Treścią cnót jest wola Boża; kto wiernie pełni wolę Bożą, ten się ćwiczy we wszystkich cnotach (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 25 sierpnia Mt 24,42-51 Ufaj mocno i zdaj się całkowicie na wolę Pana, która jest miłosierdziem samym (z "Dzienniczka").

Pt 26 sierpnia J 2,1-11 Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła (z "Dzienniczka").

So 27 sierpnia Mt 25,14-30 Zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię (z "Dzienniczka").

N 28 sierpnia Łk 14,1.7-14 "Chciałbym przestrzec cię przed pychą i zalecić prawdziwą pokorę - zachęca św. Tomasz z Akwinu. - Rozważając o błogosławionej pokorze, odrzućmy całkowicie owo uniżenie, które przytłacza dusze tchórzliwe i zmienne. Ogólne określenie «pokora» niech nas nie powstrzymuje od rozważnego osądu. Być pokornym to chętnie służyć, a zajmując wyższe miejsca, nie wiedzieć, co to znaczy się nadymać".

Pn 29 sierpnia Mk 6,17-29 Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszystkie pojęcia i nagradza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu (św. Edyta Stein).

Wt 30 sierpnia Łk 4,31-37 Radość serca to bezsprzeczny dowód Bożego miłosierdzia (św. Grzegorz I Wielki).

Śr 31 sierpnia Łk 4,38-44 W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu niech nas podtrzymuje wielka nadzieja pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia Bożego (św. Ojciec Pio).

Rycerz Niepokalanej 7-8/2016, s. 42-45

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?