Dar miłosierdzia
Drukuj

MARZEC 2016. Miłosierdzie i cierpliwość - dwa oblicza Bożej miłości, której nieskończone rozmiary w tym miesiącu rozważamy w słowie Bożym, podawanym każdego dnia w Liturgii Kościoła. Jezus, z przebitym bokiem na Krzyżu, rozlewa na niewdzięczny lud zdroje Krwi i Wody - niewyczerpane źródło miłosierdzia, abyśmy nie tylko miłosierdzia doznali, ale także byśmy miłosierdzie i cierpliwość okazywali "naszym winowajcom".

Dar miłosierdzia

Wt 1 marca Mt 18,21-35 Powierzajmy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem wszystkich (papież Franciszek).

Śr 2 marca Mt 5,17-19 O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego (papież Franciszek).

Cz 3 marca Łk 11,14-23 "Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc". Miłosierdzie Boże nie jest znakiem słabości, lecz przejawem wszechmocy Boga (papież Franciszek).

Pt 4 marca J 15,9-17 "Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc". Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny (papież Franciszek).

So 5 marca Łk 18,9-14 "Cierpliwy i miłosierny" - opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia (papież Franciszek).

N 6 marca Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o marnotrawnym synu to synteza miłosiernej miłości Boga Ojca do nas, swoich dzieci. On nie zraża się naszym grzechem, ale pełen miłości i cierpliwości czeka. Pozwala zbłądzić, byśmy doświadczając Jego miłosierdzia, stali się pokorni i zdolni przebaczać innym. "Miłosierdzie Boga - uczy papież Franciszek - nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, ale konkretnym faktem".

Pn 7 marca J 4,43-54 Jesteśmy narzędziem w najmiłościwszych rękach Niepokalanej. Całym więc naszym staraniem musi być: dać się prowadzić, abyśmy nic nie uczynili sami ze siebie, ale wszystko to, czego Ona pragnie i tak jak Ona sobie tego życzy (św. Maksymilian).

Wt 8 marca J 5,1-3a.5-16 Bóg według sprawiedliwości kieruje wszystkim; Najświętsza zaś Panna, dlatego właśnie dana jest nam za Matkę, abyśmy pod Jej macierzyński płaszcz miłosierdzia schronić się mogli. Stąd też św. Bernard mówi, że Pan Bóg sobie zachował porządek sprawiedliwości, miłosierdzie zaś Najświętszej Maryi Pannie powierzył (św. Maksymilian).

Śr 9 marca J 5,17-30 To znowu krzyże się na nas zwalą, a łaska Boża, rozgrzawszy nasze serca, rozpłomieni je taką miłością, że gorzeć będziemy pragnieniem cierpienia. Cierpienie jest bowiem miłości szkołą, zarzewiem i siłą (św. Maksymilian).

Cz 10 marca J 5,31-47 Nieraz dookoła burza będzie szaleć, a my - tak bezgranicznie Niepokalanej oddani - pewni, że się nam nic nie stanie, dopóki najlepsza Matuchna nasza tego nie dopuści, będziemy, pracując i cierpiąc dla dusz zbawienia, słodko wypoczywać (św. Maksymilian).

Pt 11 marca J 7,1-2.10.25-30 O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, jak Pan Jezus na krzyżu za wszystkich się modlić i wszelkimi sposobami do Boga przez Niepokalaną pociągnąć i z Nim najściślej złączyć będziemy się starali (św. Maksymilian).

So 12 marca J 7,40-53 Najmniejszy trud, najmniejsze cierpienie dla chwały Bożej podjęte, nie ujdzie sowitej zapłaty, i to przez wieczność całą... Pan Bóg nie tylko nagrodzi to, cośmy zrobili, ale nawet to, cośmy pragnęli uczynić, chociaż nie było w naszej mocy do skutku tego doprowadzić (św. Maksymilian).

N 13 marca J 8,1-11 Faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli pozbyć się Jezusa. Sposobem na to było literalne wypełnianie prawa, bez miłosierdzia. A jaka jest moja postawa: częściej kogoś potępiam, czy okazuję miłosierdzie? Pamiętajmy: "Po śmierci Niepokalana dopełni przez nas swego dzieła - przypomina św. Maksymilian - a raczej wtedy dopiero o wiele więcej niż na tej biednej ziemi - gdzie drugim podając rękę, bacznie zważać musimy, abyśmy sami nie upadli - będziemy mogli pocieszać Najświętsze Serce Pana Jezusa".

Pn 14 marca J 8,12-20 W ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego; szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 15 marca J 8,21-30 Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Jeżeli grzesznicy uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 16 marca J 8,31-42 Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. A jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 17 marca J 8,51-59 W sakramencie pokuty są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 18 marca J 10,31-42 Choćby dusza była jak trup rozkładającą się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 19 marca Łk 2,41-51a Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy twoje nie zraniły Mi tak boleśnie serca, jak twoja obecna nieufność (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 20 marca Łk 23,1-49 Z miłości do człowieka Bóg nie oszczędził nawet swego Jedynego Syna. Naprawdę, żadna cena nie okazała się zbyt wysoka, by ocalić człowieka. Św. Faustyna uczy nas: "Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną; nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz".

Pn 21 marca J 12,1-11 Kościół naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych (św. Jan Paweł II).

Wt 22 marca J 13,21-33.36-38 Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej (św. Jan Paweł II).

Śr 23 marca Mt 26,14-25 Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie (św. Jan Paweł II).

Cz 24 marca J 13,1-15 Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów. Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania (św. Jan Paweł II).

Pt 25 marca J 18,1 - 19,42 Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia (św. Jan Paweł II).

So 26 marca Łk 24,1-12 Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi (św. Jan Paweł II).

N 27 marca J 20,1-9 Chrystus Zmartwychwstał, zwyciężył śmierć. On nieustannie daje nam życie. "Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy" (św. Jan Paweł II).

Pn 28 marca Mt 28,8-15 Szczęśliwe serce tak rozmiłowane, że w Bogu wszystkie są jego pragnienia. Wzrok swojej duszy utopił w niebie, kędy jaśnieje blask wiecznej światłości (św. Teresa z Ávilla).

Wt 29 marca J 20,11-18 Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna. Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą Cię zaatakować. Pomagaj mimo to. Daj światu z siebie wszystko, a wybiją Ci zęby. Mimo to dawaj światu z siebie wszystko (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

Śr 30 marca Łk 24,13-35 Twój Syn prosił Samarytankę o wodę i jeszcze dziś rozbrzmiewa w niebiosach bolesny krzyk z Golgoty, na który odpowiedzią były ocet i żółć... A Ty, Ojcze, zmęczony już jesteś pukaniem do drzwi zamkniętych z prośbą o kawałek chleba, którym mógłbyś oszukać głód (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

Cz 31 marca Łk 24,35-48 Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci (św. Małgorzata).

Rycerz Niepokalanej 3/2016, s. 42-44

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.