Bliżej nieba
Drukuj

MAJ 2016. Gdy wyjmuje się Świętą Księgę, aby z niej czytać, otwierają się niebieskie bramy miłosierdzia i wzniecają miłość na wysokościach. Papież Benedykt XVI mówił: "Zachęcam was, abyście wchodzili w zażyłość z Biblią, abyście trzymali ją w zasięgu ręki, tak aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa".

żyjąc Słowem: Bliżej nieba

N 1 maja J 14,23-29 "Pokój wam. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam". Św. Maksymilian uczy nas: "Świat pożąda bardzo pokoju, ale go nie ma, bo go dać nie może. Pan Jezus tylko jako zwycięzca śmierci może dać prawdziwy pokój. Jeśli czujemy się niespokojni w sumieniu, możemy zawsze bez większych trudności oczyścić się w sakramencie pokuty. Niebo od piekła tym się różni, że w niebie panuje miłość i pokój, a w piekle nienawiść".

Pn 2 maja J 15,26 - 16,4a Zadać sobie jakieś drobniutkie umartwienie, by Niepokalana zakrólowała w sercach wszystkich, a zwłaszcza tych, o których nawrócenie się staramy (św. Maksymilian).

Wt 3 maja J 19,25-27 Ona Królową Polski, więc i Królową każdego serca, co pod polskim niebem bije albo z dala od Ojczyzny tęskni, być musi. Zdobyć dla Niej serca wszystkich i każdego z osobna - oto nasza praca, zwłaszcza w tym Jej miesiącu (św. Maksymilian).

Śr 4 maja J 16,12-15 Miłość Boga to jedyne źródło prawdziwej, szczerej miłości bliźniego. Znikną wtedy walki klas, a ludzkość zbliży się, o ile to jest na tym świecie możliwe, do szczęścia, przedsmaku tego, do czego naturalnie już każdy z nas dąży, tj. do szczęścia bez granic - w Bogu, w niebie (św. Maksymilian).

Cz 5 maja J 16,16-20 Do Niepokalanej się uciekamy i narzędziem w Jej ręku jesteśmy, bo Ona wszystkie łaski nawrócenia i uświęcenia rozdaje mieszkańcom tego płaczu padołu (św. Maksymilian).

Pt 6 maja J 14,6-14 Nie ma nawrócenia, gdzie by w ten lub inny sposób nie działała ręka Maryi, nie ma świętego, który by szczególną do Niej nie pałał miłością (św. Maksymilian).

So 7 maja J 16,23b-28 Mamy przecież Matkę w niebie, uosobienie Miłosierdzia Bożego, Niepokalaną (św. Maksymilian).

N 8 maja Łk 24,46-53 Do tej pory Jezus Chrystus osobiście prowadził misję, teraz będzie dokonywał jej przez Ducha Świętego i ludzi, których wybrał. Jezus pokonuje nasze lęki. "Czy pomyśleliście o cierpliwości Boga do każdego z nas - uczy papież Franciszek. - On jest zawsze cierpliwy, rozumie nas, czeka na nas, niestrudzenie nam przebacza, jeśli potrafimy wrócić do Niego ze skruszonym sercem".

Pn 9 maja J 16,29-33 Rok Święty Miłosierdzia to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca (papież Franciszek).

Wt 10 maja J 17,1-11a W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest miłosierdziem (papież Franciszek).

Śr 11 maja J 17,11b-19 Miłosierdzie naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia (papież Franciszek).

Cz 12 maja J 17,20-26 Bóg raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników przychodzi do Niego i prosi o przebaczenie (papież Franciszek).

Pt 13 maja J 21,15-19 Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć (papież Franciszek).

So 14 maja J 15,9-17 Na krzyżu możemy dotknąć miłosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego miłosierdziu (papież Franciszek).

N 15 maja J 20,19-23 Jesteśmy jak Apostołowie pozamykani w wieczernikach naszych serc. Drzwi tych pomieszczeń zaryglowane są przez lęk o jutro, przez kompleksy, przez grzech. Potrzeba więc wołania o Ducha Świętego. Dlatego wraz z Janem Pawłem II wołajmy: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!".

Pn 16 maja J 19,25-27 Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone (św. Jan Paweł II).

Wt 17 maja Mk 9,30-37 Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna (św. Jan Paweł II).

Śr 18 maja Mk 9,38-40 Miłosierdzie bywa rozumiane i praktykowane w sposób jednostronny: jako dobro czynione drugim (św. Jan Paweł II).

Cz 19 maja J 17,1-2.9.14-26 Tak więc droga, jaką ukazał nam Chrystus w Kazaniu na Górze poprzez błogosławieństwo miłosiernych, jest o wiele bogatsza od tego, co nieraz w obiegowych sądach ludzkich słyszymy na temat miłosierdzia (św. Jan Paweł II).

Pt 20 maja Mk 10,1-12 Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości (św. Jan Paweł II).

So 21 maja Mk 10,13-16 Tylko miłość (także owa łaskawa miłość, którą nazywamy "miłosierdziem") zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi (św. Jan Paweł II).

N 22 maja J 16,12-15 Duchu Święty, prowadź mnie do poznawania Prawdy. Do głębszego poznawania Boga. Wprowadzaj w głębszy wymiar życia. Św. Faustyna uczy nas: "Ufam, że przyjdzie chwila, w której odsłonisz Swe oblicze, a dziecię Twoje ujrzy znów słodką Twą twarz. Dziwię się, Jezu, Tobie, że możesz się tak długo ukrywać przede mną, jak możesz powstrzymać ten ogrom miłości, który masz ku mnie. W mieszkaniu serca swego nadsłuchuję i czekam na przyjście Twoje, jedyny Skarbie serca mego".

Pn 23 maja Mk 10,17-27 Pisz, mów o miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 24 maja Mk 10,28-31 Największa nędza nie powstrzymuje Mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 25 maja Mk 10,32-45 Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 26 maja Łk 9,11b-17 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 27 maja Mk 10,46-52 O Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 28 maja Mk 11,11-25 Jezu, uczyń serce moje podobne do swego, a raczej przemień je w swoje własne, abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc, a szczególnie cierpiących i smutnych; niech promienie miłosierdzia odpoczną w sercu moim (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 29 maja Łk 7,1-10 Uczeń jest posłany, przygotowuje, jak podkreślają Ewangelie, pobyt Jezusowi. Nie musimy się bać, bo owoce i tak zależą od Pana żniwa. My mamy spokojnie głosić Jezusa - słowem i życiem i modlić się o owoce naszej pracy. Czasem drzemie w nas pokusa sukcesu. Tymczasem to nie jest nasze zadanie. Każdy ma swoją drogę, swój czas. Pamiętajmy, że w słabościach, zniechęceniach niebo... niebo się zbliża.

Pn 30 maja Mk 12,1-12 Człowiek to biedak, który wszystko musi wypraszać u Boga (św. Jan M. Vianney).

Wt 31 maja Łk 1,39-56 Nie trzeba szukać chwały i uwielbienia, ale jednak miłość chce, a pokora pozwala, abyśmy dbali o swoje dobre imię, co wielce służy pomocy bliźniemu i czynieniu dobra (św. Franciszek Salezy).

Rycerz Niepokalanej 5/2016, s. 42-44

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.