Rycerz Niepokalanej - Luty 1937
RN 2/1937
33 Maryja wzorem rodziców katolickich
Pm

Dziecko katolickie musi być otoczone czułą opieką. Jest ono bowiem drugim Chrystusem tak obrazowo przedstawionym jako Chrystus Mistyczny.

Rodzice zastępują miejsce Maryi i Józefa.

36 Dobra Matka
Niegodny sługa Maryi Czesław

Od dzieciństwa czułem uwielbienie i miłość do Matki Najśw. Życie miałem dosyć zmienne. Najpierw beztroska młodość lat gimnazjalnych, później pierwsze lata akademickie - zawsze pod opieką Tej Matki Najśw.

38 U wrót Wielkiego Postu
Marian Obertyński

W połowie bieżącego miesiąca kończy się radosny okres Bożego Narodzenia. Umilkną kolędy, zniknie przemiła szopka w świątyniach Pańskich, a niepokalaną biel aparatów liturgicznych zastąpi fiolet smutku.

39 Pokuty pokuty pokuty
Serim

Kiedy Matka Najśw. w ten sposób odzywa się do nas przez usta św. Bernerdety, nie ma zamiaru wysyłać nas na bezludną pustynię, nie chce nas zamykać w ciasnej pustelni, nie wkłada do rąk naszych krwawej rózgi, nie odbiera nam z rąk kawałka chleba ani kropli wody, by męczyć nas głodem i pragnieniem.

43 Rola liturgii w wychowaniu człowieka
Ks. Dr. A. Marchewka

Nikt nie zaprzeczy, że w wychowaniu człowieka religia odgrywa bardzo wielką rolę, a zwłaszcza religia konsekwentna, która przenika całego człowieka. Taką właśnie jest religia katolicka ze swymi obrzędami liturgicznymi.

45 O umiejętnym wychowywaniu dzieci
Włodzimierz Majiwka

Najgłębszej może znajomości życia, światłej, wyrozumiałej serdeczności oraz poznania dziedzin psychologii i pedagogiki wymaga trudny nieraz do okiełznania temperament choleryczny dziecka.

46 Alkoholizm a młodzież
Ks. Dr. Władysław Padacz

Do klęsk społecznych w obecnej chwili zaliczamy całkiem słusznie alkoholizm. Wystarczy przejść się wieczorem po ulicach większego miasta w soboty i niedziele, a łatwo spotkać można tych, którzy nie zważając na nędzę w domu z lekkim sercem przepijają ciężko zapracowane pieniądze ze szkodą dla swej duszy i ciała.

49 Z drogi na misyjne żniwo
Samuel Rosenbeiger