Przepowiednie dla Polski
Drukuj

(z widzeń Wandy Malczewskiej)

"Ojczyzna twoja i Kościół w twej Ojczyźnie przez krwawą pracę i jedność bratnią dojdą do upragnionej wolności. - Niech tylko naród tej wolności nie obróci w swawolę"...

..."Polska na moją prośbę będzie wskrzeszoną i wszystkie jej części będą złączone. Ale... niech strzeże wiary i niedopuszcza niedowiarstwa... zdrady - niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to... na zawsze"...

"Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. - Przede wszystkim starać się będą wziąć w swoje ręce młodzież szkolną; dowodzić będą, że religja w szkołach niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami, że kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ścieśnia samodzielność myślenia ucznia. - Krzyże i obrazy religijne ze sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą Ojczyznę"...