Pielgrzymka nauczycielska na Jasną Górę odbędzie się 24 czerwca br.
Drukuj

Pielgrzymka jest aktem wyłącznie religijnym, oddaniem hołdu Królowej Polski, poleceniem się Jej opiece, pokrzepieniem serc, wyznaniem v."iaiy.

Pielgrzymka obejmuje nauczycielstwo wszystkich stopni i typów: szkół akademickich, średnich ogólnokształcących oraz zawodowych, powszechnych i przedszkoli bez względu na to czy należy, czy nie należy do jakiejkolwiek organizacji nauczycielskiej.

Do Komitetu honorowego wchodzą Ich Eminencje Księża Kardynałowie i p. Minister W. R. i O. P.

W tak ważnej uroczystości powinni wziąć udział wszyscy nauczyciele - katolicy.