Nadesłane do Redakcji
Drukuj

a) Książki i broszury:

Modlitwa myślna. Tom drugi "Bibljoteki życia Wewnętrznego". O Rene de Maumigny T. J.; przełożył z oryginału francuskiego Ks. J1. Andraśfc T. J. - Wydawnictwo XX. Jezuitów Kraków, Kopernika 26.

O słynącym łaskami obrazie Matki Bożej w Kościele Bożego Ciała w Krakowie i o Bractwie Literackiem. - Nakładem Księży Kanoników Regularnych lat. przy kościele Bożego Ciała w Krakowie.

Spotkanie moje z Kardynałem Lauigerie. Przez M. T. Ledóchowska. - Nakładem Sod. św. Piotra Klawera w Krakowie.

Dla Afryki. Odczyt hr. M. T. Ledóchowskiej. - Nakładem Sod. Klawerjańskiej w Rzymie.

Zadanie Niewiast katolickich w dziele misyjnem. Przez byłego misjonarza afrykańskiego. - Nakładem Sod. św. Piotra Klawera w Rzymie (via Olmata 16).

b) Czasopisma:

Związkowiec chrześcijański, organ chrześcijańskich Związków Zawodowych, tygodnik - Warszawa, Rymarska 2/4.

Pod znakiem Marji, organ Związku Sodalicji Marjańskich uczniów szkół średnich w Polsce, miesięcznik - Zakopane, Łukaszówka Nr. 12.

Echo z Afryki, miesięcznik dla popierania misji katolickich w Afryce - Kraków, ul. św. Marka 25.

Chorągiew Marji, miesięcznik ku czci N. Marji Panny - Kraków, 00. Redemtoryści (Podgórze).

Przegląd Katolicki, tygodnik - Warszawa, Krakowskie Przedmieście 71.

Samokształcenie, organ Stow. Młodzieży Polskiej. Miesięcznik zasilany pracami członków Stowarzyszenia - Warszawa, ul. Wilcza 66/11.

(Kilka z czasopism ogłosiliśmy w numerze kwietniowym, resztę zamieścimy w następnych numerach.)

O modlitwę proszą:

Wł. O., o dobrą spowiedź i łaski do życia pobożnego i cnotliwego (ofiarując 1.000 Mkp. na "Rycerza"). - W. Z. na pewną intencję (of. 500 Mkp. na "Rycerza"). - N. N. za syna (of. 1.000 Mkp. na "Rycerza").