Dziękują i o modlitwę proszą
Drukuj

Dziękują:

- A. K. Matuchnie Niepokalanej za opiekę co do duszy i co do ciała of. 2.500 Mk. na "Rycerza"). -

- Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanej Dziewicy Marji i Św. Salomei, składam publicznie gorące podziękowanie za liczne duchowe łaski i za kilkakrotną prawie cudowną pomoc w chwilach, gdy klasztor nasz znajdował się w bardzo krytycznym położeniu materjalnem.

Ileż trosk, smutków i kłopotów - tamujących rozwój życia duchowego - oszczędziliby sobie ludzie, zwłaszcza w obecnych ciężkich czasach, gdyby - pracując sumiennie na utrzymanie - zwracali się o pomoc i błogosławieństwo do Boskiego Serca Pana Jezusa przez przyczynę Niepokalanej Marji Penny, wzywając Jej wstawiennictwa słowami pieśni:

"Ty coś karmiła świata Zbawienie
I nam jak Matka daj pożywienie
Niech Brak żywności nas nie zabija.
Broń nas od głodu Zdrowaś Maryjo."

Ksieni SS. Klarysek w Krakowie.

O modlitwę proszą:

Sz. J. o zdrowie i łaskę pobożności dla Fr. Sz. (of. 500 Mp. na "Rycerza"). - K. A. o nawrócenie pewnych osób i dla siebie o łaskę wytrwania w dobrem aż do śmierci (of. 1.000 Mp. na "Rycerza").