Artykuły: Za życiem

...nie otrzymałam prawa wyboru

życie człowieka jest podstawową i najwyższą wartością. Dlaczego zamiast zastanawiać się nad wiadomym i pewnym, że dzieckiem się jest od poczęcia, nie przyjąć, że faktycznie tak jest i chronić to życie bez jakichkolwiek dylematów i usprawiedliwień? O ile życie byłoby łatwiejsze i piękniejsze dla wszystkich, a przede wszystkim dla lekarzy, położnych i studentów, którzy mogą znaleźć się pod presją uczestniczenia przy zabiegach aborcyjnych i dla których spotkanie w szpitalu z aborcją to niejednokrotnie prawdziwy dramat.

Aborcja i pieniądze

Jak lukratywny może być biznes proaborcyjny, najlepiej widać na przykładzie działalności organizacji Ipas, którą poznaliśmy w wyniku procesu, który Wanda Nowicka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wytoczyła publicystce Joannie Najfeld.

Aborcja jest złem!

Obecne prawo pozwala na dokonywanie aborcji ludzi uznanych za chorych czy niepełnosprawnych. Prawo, które nie chroni najbardziej bezradnych i bezbronnych, staje się barbarzyńskie. Obywatelski projekt wprowadzający prawną ochronę nienarodzonych jest szansą na naprawę tego stanu rzeczy.

Aborcyjne "ozdoby" choinkowe

Co może zrodzić proaborcyjny umysł? Wypuścić w grudniu na rynek aborcyjne "ozdoby" choinkowe zwane abornamentami... A na co my jeszcze czekamy? Czy ktoś ma wątpliwości, że warto wspierać odważną i skuteczną Fundację PRO?

Aborcyjne fortele

Bronić życia - Jan Paweł IIKiedyś można było odnieść wrażenie, że ustawa aborcyjna była pewnym krokiem w kierunku wyrugowania cywilizacyjnego barbarzyństwa. Nie da się jednak zaprzeczyć, że depcze istnienia coraz większej liczby dzieci. Co więcej, cieszą się z niej aborcjoniści, którzy już dziesiątki lat temu wymyślili, jak tzw. wyjątki aborcyjne przerobić nie tylko na furtki, ale wielkie bramy do masowego dzieciobójstwa.

Antyaborcyjna broń na chodniku

Z aborcją można walczyć na różne sposoby. Każdy może znaleźć swój. Okazuje się, że jednym z najlepszych jest modlitwa. Jednak nie ta odbywająca się w ciepłej izdebce i bamboszach na nogach, ale na chodniku, w pobliżu miejsca, gdzie zabija się poczęte dzieci. I najlepiej prowadzona przez osobę duchowną.

Demokratycz"nie" życiu

Jacek Kotula w akcji"16 antyaborcyjnych pikiet w Rzeszowie to dopiero początek" - rozmowa z Jackiem Kotulą, obrońcą życia z Rzeszowa, szefem Fundacji PRO - Prawo do życia na Podkarpaciu, dwukrotnie pozwanym do sądu za swoją antyaborcyjną działalność.

Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu

Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu"Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!". "Chrońcie swoje dzieci!" - takie hasła wykrzykiwali rodzice, którzy wyszli wraz z dziećmi na ulice Stuttgartu, by zademonstrować swój sprzeciw wobec seks-edukacji w szkołach w Badenii-Wirtembergii.

Feministyczna ustawa aborcyjna

Feministyczny projekt ustawy przepadł, jednak powinniśmy się nad nim zatrzymać, nie tylko dlatego, że wyciągnął go teraz Palikot. Pomiędzy artykułami i paragrafami kryje się bowiem bardzo złożona strategia zapewniająca lobby aborcyjnemu praktycznie nieograniczoną aborcję i antykoncepcję, jak również sterylizację i in vitro. Może skutkować powstaniem nieregulowanych poradni czy klinik z antykoncepcją, aborcją farmakologiczną i dokonywaną aspiratorami. Wszystko ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich i na koszt podatnika.

Feministyczne aborterki

Nie traktujemy feministycznego zagrożenia wystarczająco poważnie. A przecież szkolące swoje międzynarodowe siostry feministki z USA mają krew na rękach. W czasach zakazanej aborcji same ją organizowały, a nawet zabijały nienarodzone dzieci własnymi rękami. Bez użycia rękawiczek.

Takich feministycznych grupek było kilka. Kooperatywa "Jane" z Chicago funkcjonowała jak lukratywny biznes, podobnie jak grupa z Kalifornii, która utworzyła nawet sieć wielu klinik aborcyjnych. Kobiety te łączyło skażenie horrorem własnej aborcji, co przerodziło się w fanatyzm i radykalizm w działaniu, mającym na celu zarażenie nim jak największej liczby kobiet. Praktykowały aborcję w czasach jej zakazu, a po legalizacji mogły zajmować się haniebnym procederem w swoich legalnych klinikach. Nie ma się więc co dziwić, że feministki tak niezmordowanie walczą o licencję na zabijanie. Wielu chodzi o to, żeby móc prowadzić własne interesy bez ryzyka interwencji policji i więzienia. I reklamują ją po to, aby było jej jak najwięcej i aby tym samym zagwarantować bardziej przystępną cenę, najlepiej obciążającą podatnika. A w legalnych klinikach nadal dzieją się horrory, i to nawet z punktu widzenia feministek.

Jestem mamą

O błogosławieństwie, jakim jest potomstwo, o wadze języka w czasie oczekiwania narodzin dziecka oraz św. Jadwidze i Maryi - wzorach macierzyństwa mówi Ewelina Gładysz.

ku cywilizacji życia

Coraz więcej grup społecznych i osób prywatnych zabiera publicznie głos, popierając pełną ochronę dzieci nienarodzonych. Setki dziennikarek, dziennikarzy, nauczycieli akademickich podpisały w tej sprawie swoje listy otwarte. Dołączyli do nich również prawnicy i ginekolodzy. Osobny list otwarty napisała była aborcjonistka, Abby Johnson.

List otwarty do polskich prawodawców

Abby Johnson jest byłą pracownicą sieci klinik aborcyjnych Planned Parenthood. W 2009 r. przeszła na stronę obrońców życia. Wystosowała do polskich prawodawców list otwarty po tym, jak dowiedziała się, że Polska przygotowuje się do wprowadzenia pełnej ochrony życia.

Międzynarodowa demonstracja w obronie prof. Chazana

Międzynarodowa demonstracja w obronie prof. Chazana29 sierpnia 2014 r. angielska organizacja obrońców życia, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dzieci Nienarodzonych (The Society for the Protection of Unborn Children: SPUC spuc.org.uk) zorganizowała przed ambasadą RP w Londynie demonstrację w obronie prof. Chazana.

NaProTechnologia metodą dla niepłodnych

Coraz więcej par szuka pomocy w gabinetach lekarskich z powodu niemożności bycia rodzicami. Przeciętnie co piąta para na świecie jest dotknięta brakiem potomstwa wskutek niepłodności. Podobnie jest w naszym kraju, gdzie kolejka małżeństw oczekujących na adopcję dziecka coraz bardziej wydłuża się. Ostatnio usiłuje się rozwiązać ten problem rodzicielski proponując danie nowego życia metodą in vitro lub naprotechnologią.

\n\n
\n