Artykuły: Rok Wiary

11/10/2012 - 24/11/2013

Rok Wiary 2012-2013Dzisiaj, bardziej niż w przeszłości, stawia się szereg pytań dotyczących wiary. Zmienia się mentalność, która coraz częściej redukuje obszar pewności racjonalnej do osiągnięć naukowych i technologicznych. Kościół zawsze pokazywał, że między wiarą a prawdziwą nauką nie może być konfliktu, ponieważ obie, choć różnymi drogami, zmierzają do prawdy.

Wyznanie wiary - rozważania

Recytowane podczas sprawowania Eucharystii w każdą niedzielę i uroczystość kościelną, nie do końca czasem rozumiane poszczególne artykuły Symbolu Wiary - CREDO, wyjaśnia na łamach "Rycerza Niepokalanej" o. dr Ignacy Kosmana, franciszkanin, homileta, ceniony misjonarz-kaznodzieja.

Wierzę

Pierwszym symbolem wiary chrześcijańskiej jest tzw. Skład Apostolski. Wbrew nazwie nie "złożyli" go Apostołowie. Powstał najprawdopodobniej na przełomie II/III w. Pierwotnie była to tzw. wersja R (Credo romana), w odróżnieniu do inspirowanej przez Wschód wersji T (Textus receptus), która powstała w VI w. i znamy ją z pacierza. Po raz pierwszy wersję R napotykamy w dziele Hipolita pt. Tradycja apostolska (pocz. III w.).

Wierzę w jednego Boga

Mogłoby się wydawać, że epoka politeizmu odeszła w niepamięć, bo nawet hinduizm, choć z panteonem bóstw, to jednak bóstwa te rozumiane są jako emanacje (wcielenia) jednego Boga. A jednak...

Wierzę w Boga Ojca

Wierzę w Boga OjcaBóg jest centralną rzeczywistością religii, ale tylko chrześcijaństwo objawia Boga jako Ojca wszystkich ludzi. W innych religiach, nawet tzw. religiach księgi, Bóg określany jest wieloma terminami, które nigdy jednak nie przypisują mu ojcostwa rodzaju ludzkiego.

Wierzę w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Wierzę w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnychPrzeciętnie jeden raz w tygodniu podczas liturgii wypowiadamy wspólne dla wszystkich chrześcijan wyznanie wiary. Wypowiadamy je w kościele rzymskokatolickim, cerkwi, świątyni anglikańskiej, protestanckim zborze. Z ubolewaniem trzeba dodać, że najczęściej recytujemy święte wersety bezmyślnie, bez zastanowienia. To kolejna głośno wypowiedziana deklaracja bez pokrycia, nie mająca żadnego odzwierciedlenia w naszej wizji rzeczywistości.

Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa...

Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa...Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Często podczas dialogu międzyreligijnego wysuwa się argument, że w gruncie rzeczy wszyscy ludzie na świecie wierzą w tego samego Boga, tylko pod innymi imionami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości...

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego...Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.Credo w dalszej części podkreśla, że Syn Boży Jezus Chrystus nie był stworzony przez Boga Ojca, lecz narodził się z Ojca "przed wiekami", a więc jeszcze przed historią, przed czasem.

Chrystus dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba

Chrystus zstąpił z niebaWiele lat temu, jeszcze za czasów PRL-u, w Polskim Radiu nadano audycję, w której na temat religii wypowiadali się młodzi Kubańczycy. Jedna z uczestniczek wyznała z rozbrajającą szczerością: "Nie potrzebuję Jezusa ani Jego zbawienia".

Syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem

Syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiemTo jedyny taki przypadek w historii świata. Bóg stał się człowiekiem. Narodził się z Dziewicy. Stało się to bez udziału mężczyzny - za sprawą Ducha Świętego. Dziecię nie było jednak herosem, półbogiem i półczłowiekiem, potomkiem związku ziemskiej kobiety i pozaziemskiego boga.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem PiłatemZwykle nie zwracamy uwagi na szczegóły. Takim "szczegółem" w Credo jest wyrażenie "również". Jezus został "ukrzyżowany również za nas". Oznacza ono, że został już ukrzyżowany za kogoś lub za coś.

Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo

Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciegoSwego czasu Paweł z Tarsu stanął na ateńskim Areopagu i przemówił do Greków: "Jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu». Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając".

Chrystus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca

Chrystus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy OjcaJezus wielokrotnie uprzedzał apostołów o swoim odejściu i o drodze do Ojca. Ostatecznie w 40 dniu po zmartwychwstaniu w sposób "spektakularny" opuszcza swoją gromadkę, unosząc się "w ich obecności w górę", a "obłok zabrał Go im sprzed oczu".

Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych...

...a królestwu Jego nie będzie końca.

Nie tak dawno gen. Jaruzelski powiedział: "Wiara to ucieczka, schronienie". Czym zatem jest deklarowany przez generała agnostycyzm i brak wiary? Przywołano powyższe słowa nie bez kozery. A i sam kontekst nie jest przypadkowy.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela

Wierzę w Ducha ŚwiętegoZ Duchem Świętym chrześcijanie mieli - i chyba jeszcze mają - pewien problem. Jeśli chodzi o teologów, to wypływa on z rozumienia natury Bożej. Natomiast gdy idzie o zwykłych wiernych, to wiąże się on z samym pojęciem "ducha" w popularnym rozumieniu tego słowa. Duch bowiem kojarzy się bardziej ze zjawą niż osobą. Ale Duch Boży nie jest zjawą. Jest Osobą Bożą.

\n\n
\n