Artykuły: Intencje MI

Nikt nie przypuszczał

Intencja MI na listopad 2016

Intencja MI. Grudzień 2016: Aby Wcielenie i Narodzenie Chrystusa były powodem do refleksji na temat miłosierdzia Boga do ludzkości.

Cierpliwa miłość

Intencja MI na listopad 2016

Intencja MI. Listopad 2016: Abyśmy nawet w chwilach ciemności i niepewności potrafili wzywać miłości miłosiernej Boga.

Niezwykła zdolność przebaczania

Intencja MI na październik 2016

Intencja MI. Październik: Aby męczeństwo św. Maksymiliana zachęcało nas do bycia znakiem Bożego miłosierdzia dla tych, którzy żyją w rozpaczy.

Wolność wewnętrzna

Intencja MI na wrzesień 2016

Intencja MI. Wrzesień 2016: Aby ci, którzy są niewolnikami grzechu, znaleźli w łasce Boga wewnętrzne uzdrowienie.

Znak miłosierdzia

Intencja MI na sierpień 2016

Intencja MI. Sierpień: Aby męczeństwo św. Maksymiliana zachęcało nas do bycia znakiem Bożego miłosierdzia dla tych, którzy żyją w rozpaczy.

Braterski styl

Intencja MI na lipiec 2016

Intencja MI. Lipiec: Aby urazy i gniew nie ugasiły naszej zdolności miłowania.

Dar od Boga

Intencja MI na czerwiec 2016

Intencja MI. Czerwiec 2016: Abyśmy, kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.

Miłość doskonaląca

Intencja MI na maj 2016

Intencja MI. Maj 2016: Abyśmy wolni od wszystkich przesądów przyjęli braci w ich wyjątkowości.

Najpierw ty...

Intencja MI na marzec 2016

Intencja MI. Kwiecień: Aby nasze życie było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu Bożym.

Codzienny dar

Intencja MI na marzec 2016

Intencja MI. Marzec: Aby świadomość miłosierdzia Bożego uzdolniła nas do gotowości bycia hojnym darem z siebie.

Źródło prawdziwego szczęścia

Intencja MI na luty 2016

Intencja MI. Luty 2015: Aby cierpiący na ciele i duszy zostali pokrzepieni miłosierną miłością Boga.

Pokój serca źródłem miłosierdzia

Intencja MI na styczeń 2016

Intencja MI. Styczeń 2015: Abyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem.

Grudzień 2015

Intencja MI na grudzień 2015

Intencja MI: Aby osoby konsekrowane potrafiły nieść światło Chrystusa tam, gdzie panuje najgęstszy mrok zwątpienia i ciemności zniechęcenia.

Listopad 2015

Intencja MI na listopad 2015

Intencja MI: Aby ci, którzy poświęcili się Bogu, mogli słowem i życiem wskazywać drogi prowadzące do królestwa Niebieskiego.

Październik 2015

Intencja MI na październik 2015

Intencja MI: Aby każdy wierzący, pociągnięty przykładem Biedaczyny z Asyżu, włożył swój wysiłek w tworzenie i umacnianie pokoju wśród narodów

\n\n
\n