Artykuły: Rozważając Boże Słowo

Świeżość Ewangelii

Świeżość EwangeliiCZERWIEC 2015. Słowo Boże i świadectwo życia świętych świadków wiary przekonują nas, że żyć bez Chrystusa to jakby nie żyć wcale. Dlatego, wierząc i ufając, że Bóg zrobi wszystko, aby dać się nam odnaleźć i poznać, bierzemy do ręki Księgę życia. Na jej stronicach i w żywotach świętych poszukujemy wskazówek do dobrego, uczciwego, miłego Bogu życia. Poniższe modlitwy są pierwszym krokiem na drodze do owocnego wejścia w przestrzeń słowa Bożego i na drodze do wejścia w fascynującą, pełną inspiracji przygodę ze świętymi.

Radosne świadectwo

Radosne świadectwoMAJ 2015. Słowo Boże przeznaczone przez Kościół na każdy dzień i czytane wespół z żywotami świętych może stać się znakomitą inspiracją do odnowy i umocnienia relacji z Bogiem. żywe słowo i żywy przykład to połączenie mogące być brzemiennym w życiu wszystkich, którzy zdecydują się na proponowany na tych stronach "Rycerza" eksperyment. Czytaj Słowo i módl się ze świętymi. Analizuj, wchodź w głąb, inspiruj się i naśladuj. Właśnie o to chodzi.

Świadkowie pustego grobu

Świadkowie pustego grobuKWIECIEŃ 2015. Najświętsze tajemnice wiary - męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - niosą w sobie niewyczerpane bogactwo treści, które urzeczywistnione w liturgii Kościoła oraz przyjęte przez wierzących, mają siłę całkowicie przewartościować ludzkie życie i zmienić sposób postrzegania Boga, świata i człowieka. Niech modlitwy, ułożone w formie wezwań do świętych, będą w tym pomocne. Może zainspirują do zapoznania się z konkretnym świadkiem Zmartwychwstałego, który słowem i czynem potwierdził wyjątkowy charakter zbawienia, które jest możliwe do osiągnięcia tylko w Jezusie Chrystusie.

Hymn chwały

Hymn chwałyMARZEC 2015. Czytając święte teksty, rozważając żywoty świętych i błogosławionych Kościoła oraz przyzywając ich wstawiennictwa, ufnie zbliżamy się do tajemnicy Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcąc się dobrze do niej przygotować, podejmujemy częstszą modlitwę, praktykujemy post i gorliwie wypełniamy uczynki miłosierdzia. Namaszcza nas do tego wszystkiego Słowo Boga, które - wypowiedziane - nie powraca do Boga bezowocne. Nasz trud zostanie przyjęty i pobłogosławiony - wraz z pierwszymi promieniami słońca w Wielkanocny poranek. Ufaj tylko. I bądź wierny.

Męstwo w przeciwnościach

Męstwo w przeciwnościachLUTY 2015. Czytanie słowa Bożego ze świętymi owocuje dwojako - pozwala patrzeć na Ewangelię przez pryzmat słowa zrealizowanego w ich życiu i słowa czekającego na realizację w naszej codzienności. Codzienne rozważania są modlitwą, która zawiera w sobie wezwanie świętego, przypomnienie jego cnót i prośbę, która jest zakorzeniona w Ewangelii dnia. Mogą być pomocne w powszednim lectio divina, w rachunku sumienia lub w osobistej modlitwie.

Hart ducha

Hart duchaSTYCZEŃ 2015. Słowo Boże, przy odrobinie dobrej woli czytającego, ma moc zaktualizować się w jego życiu. Nie inaczej było w przypadku świętych i błogosławionych, których Kościół daje za wzór zrealizowanej Ewangelii. W tym roku właśnie w ich kluczu chcemy czytać codzienną perykopę biblijną. Krótkie wezwanie do czczonego w danym dniu patrona może być przedmiotem osobistej modlitwy, zachętą do refleksji nad postawionym problemem lub punktem do rachunku sumienia. Jeśli lekturze będzie towarzyszyło sięgnięcie do żywotów świętych, to owoc będzie podwójny. życzę Wam radosnej przygody w spotkaniu ze słowem Bożym i konkretnym Świadkiem. Błogosławionego roku 2015 i owocnych rozważań!

Skuteczność słowa

Skuteczność słowaGRUDZIEŃ 2014. Adwentowe oczekiwanie sprzyja lekturze Biblii. Księga życia jest mapą, z którą możesz odnaleźć źródło prawdziwego życia - Jezusa Chrystusa, Słowo, które stało się Ciałem. Czytaj uważnie święte teksty, inspiruj się do zmiany postępowania lub lepszego kroczenia już obraną drogą. Patrz na biblijnych bohaterów i czerp z ich przykładu pełnymi garściami. A światło rozbłyśnie pośród twojej ciemności. I nic nie pozostanie już takie samo.

Dom życia

Dom życiaLISTOPAD 2014. Dom w Bogu to wielki finał ludzkiego trudu podejmowanego na ziemi. Bóg nas chciał i wlał w nasze serca wzniosłe pragnienia. Nieśmiertelność i życie w Nim należą do największych z nich. Skuteczną pomocą na tej drodze jest uważna lektura słowa, które Bóg, poprzez liturgię Kościoła, kieruje do każdego.

Tajemnice serca i rozumu

Tajemnice serca i rozumuPAŹDZIERNIK 2014. W Księdze życia zapisana jest historia przymierza Boga z człowiekiem. Kiedy bierzesz ją do ręki, powinno towarzyszyć ci przeświadczenie, że w rzeczywistości jest to twoja opowieść. Słowo, które pada w glebę twojego serca, jest słowem o Nim i o tobie. Ta tajemnica komunii staje się jaśniejsza przy uważnej, codziennej lekturze. Medytuj nad fragmentami, które Kościół czyta w Liturgii, uczyń je przedmiotem swojej modlitwy i wyciągnij wnioski, które będziesz wcielał w życie. Oto cel sięgania po święty tekst.

Ziarno słowa

WRZESIEŃ 2014. Codzienność jest bardziej zrozumiała i łatwiejsza w dobrym jej przeżywaniu, jeśli jest rozświetlana blaskiem Bożego słowa. Kościół, który dba o swoje dzieci, każdego dnia bogato zastawia stół słowa i zaprasza do niego wszystkich. Nie pozostawiaj tego zaproszenia bez odpowiedzi. Z uwagą słuchaj słowa głoszonego w liturgii i miej ufność, że na glebę twojego serca padnie ziarno, które z pomocą łaski Bożej przyniesie obfity plon.

Trudna sztuka

SIERPIEŃ 2014. Sięgając w wakacje po Pismo Święte, pamiętaj, że wychodzisz na spotkanie. W twojej lekturze, mocą Ducha Świętego, realizuje się relacja Stworzyciel - stworzenie, do której Bóg zaprasza ciebie każdego dnia. Poniższe rozważania mogą zainspirować cię do całodniowych rozmyślań lub stanowić jeden z elementów wieczornego rachunku sumienia.

Prawda o sobie

LIPIEC 2014. Sięgając w wakacje po Pismo Święte, pamiętaj, że wychodzisz na spotkanie. W twojej lekturze, mocą Ducha Świętego, realizuje się relacja Stworzyciel - stworzenie, do której Bóg zaprasza ciebie każdego dnia. Poniższe rozważania mogą zainspirować cię do całodniowych rozmyślań lub stanowić jeden z elementów wieczornego rachunku sumienia.

Bliskość serca

Bliskość sercaCZERWIEC 2014. Bóg mówi do człowieka w swoim Kościele poprzez Słowo, które uzdalnia do dania na nie pełnej zaangażowania odpowiedzi. Nie jest to możliwe bez otwartości serca, zaufania i wiary w to, że Bóg nie rzuca słów na wiatr. życzę ci dobrego życia, błogosławionej codzienności, która będzie kształtowana w zgodzie z tym Słowem. Niech pomogą ci w tym krótkie rozważania, które pobudzą do zamyślenia się nad Ewangelią każdego dnia lub będą wskazówką w wieczornym rachunku sumienia. Powodzenia!

Miej życie w sobie

MAJ 2014: Nieodzowną pomocą w codziennej drodze wiary jest uważna lektura słowa Bożego. Czytanie, medytacja, kontemplacja i modlitwa są środkami do przyjęcia i ochoczego wypełnienia woli Bożej, zamyślonej względem nas przez kochającego Ojca. Weź w dłonie Pismo Święte i pozwól prowadzić się Duchowi. Na owoce nie będziesz długo czekać.

życie warte życia

ZmartwychwstanieKWIECIEŃ 2014: życie warte przeżycia to takie, które opromienione jest blaskiem Jezusa zmartwychwstałego. W Jego świetle wszystko nabiera innego wyrazu i niesie z sobą nowe treści. Codzienna medytacja biblijna przybliża nas do światła i pozwala dostrzec prawdę o nas samych. Pozwól się poprowadzić Bożemu Duchowi. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bramą do nowego życia.

\n\n
\n