Artykuły: Intencje MI

Marzec 2013

Aby wiara w zmartwychwstanie Chrystusa pomogła nam ukierunkować nasze życie bardziej zdecydowanie na dobra wieczne.

Luty 2013

Aby Minister Generalny Braci Mniejszych Konwentualnych i jego współpracownicy umieli otworzyć się na działanie Ducha Świętego.

Styczeń 2013

Aby Bracia Mniejsi Konwentualni, współbracia św. Maksymiliana Kolbego, zebrani na Kapitule Generalnej, umieli odpowiedzieć na wezwanie, które kieruje do nich Bóg.

\n\n
\n