Artykuły: Intencje MI

Wrzesień 2015

Intencja MI na wrzesień 2015

Intencja MI: Aby każdy chrześcijanin zwracał uwagę na ochronę środowiska naturalnego, w którym żyje, a które jest dziełem Boga.

Sierpień 2015

Intencja MI na sierpień 2015Intencja MI: Aby męczeństwo św. Maksymiliana pobudzało pragnienie całkowitego oddania się Bogu wśród tych, którzy obrali drogę życia konsekrowanego.

Lipiec 2015

Intencja MI na lipiec 2015Intencja MI: Aby osoby konsekrowane, dzięki dostrzeganiu potrzeb ubogich i najmniejszych, były wyraźnym znakiem i proroctwem dla świata.

Czerwiec 2015

Intencja MI na czerwiec 2015Intencja MI: Aby serce każdego wierzącego w Chrystusa było otwarte i gotowe na przyjmowanie braci i sióstr innych narodowości i religii.

Maj 2015

Intencja MI na maj 2015Intencja MI: Aby życie konsekrowane, a szczególnie dzieła podejmowane i prowadzone w zgodzie z Bożym planem przez osoby konsekrowane, były zawsze miejscem działania Ducha Świętego.

Kwiecień 2015

Intencja MI na kwiecień 2015Intencja MI: Aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Marzec 2015

Intencja MI na marzec 2015Intencja MI: Aby gotowość do słuchania, jaką miała Maryja, była przykładem dla wszystkich osób konsekrowanych, wezwanych do kroczenia za Panem na drodze rad ewangelicznych.

Luty 2015

Intencja MI na luty 2015Intencja MI: Aby Wielki Post stał się czasem przygotowania na radość coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem.

Styczeń 2015

Intencja MI na styczeń 2015Intencja MI: Aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że jest możliwe osiągnięcie jedności chrześcijan, zaczynając od codziennych gestów tworzących tę komunię.

Grudzień 2014

Intencja MI na grudzień 2014Intencja MI: Aby ubogie narodzenie Jezusa uczyniło nas świadomymi wielkiego daru Wcielenia, przez które On sam stał się ubogim, aby nas wszystkich ubogacić.

Listopad 2014

Intencja MI na listopad 2014LISTOPAD 2014: Abyśmy idąc na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi, potrafili pamiętać, że świętość polega na przyjęciu Go z takim ubóstwem serca, którego On sam nas uczy.

Październik 2014

Intencja MI na październik 2014Intencja MI: Abyśmy naszym świadectwem przyczyniali się do pomnażania nadziei u ludzi cierpiących i zniewolonych jakimkolwiek rodzajem ubóstwa.

Wrzesień 2014

Intencja MI na wrzesień 2014Intencja MI: Abyśmy, z sercem pokornym i ubogim, uczyli się od Niepokalanej wysławiania Pana za wszystkie cuda, które w nas działa, i za łaski, którymi nieustannie nas obdarza.

Sierpień 2014

Intencja MI na sierpień 2014Abyśmy na wzór św. Maksymiliana, który w obozie koncentracyjnym dał przykład wiary w Bożą miłość, potrafili zanieść Boże światło tam, gdzie panuje mrok zwątpienia i beznadziei.

Lipiec 2014

Intencja MI na lipiec 2014Abyśmy na wzór Chrystusa, który w Eucharystii staje się "małym", mogli dawać wzór ewangelicznego ubóstwa w miejscu i czasie, w którym żyjemy.

\n\n
\n