Sierpień 2013
Drukuj

Intencja MI na sierpień 2013

Aby Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - naszej Przewodniczki w wierze - przypominało nam, że również my jesteśmy wezwani do osiągnięcia tego stanu w perspektywie życia wiecznego.

Niepokalana - drabina do życia wiecznego

"O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza..."

Słowa Aktu oddania się Niepokalanej podkreślają chwałę, którą Ona cieszy się w niebie. Istotnie, Maryja jest Tą, która ofiaruje schronienie grzesznikom i współpracuje w dziele zbawienia. To Jej została powierzona ekonomia miłosierdzia i dzięki Jej współpracy ludzkość została zbawiona od śmierci, grzechu i szatana. Dziewica współdzieli chwałę Syna w królestwie i jest Tą, która w ten wymiar szczęścia pragnie wprowadzić ludzkość. Zatem obecność Maryi w historii każdego człowieka ma istotne znaczenie.

Według Maksymiliana oddanie się Niepokalanej jest zapowiedzią świętości i życia wiecznego. Z Maryją jest możliwe podążać drogami, które prowadzą do szczęścia bez końca. Polski Święty usilnie zabiega o to, aby ludzie poznali, jak wielką rolę odgrywa Niepokalana w ich życiu.

Męczennik Niepokalanej pisze do młodych seminarzystów 14 października 1937 r. poruszający list, zapraszając ich do pokochania Niepokalanej:

Pan Jezus pierwszy czcił Maryję jako swą Matkę i my więc musimy Go i w tym naśladować. Choćbyśmy do nie wiem jakiej zażyłości i gorącości w tej miłości doszli, to nigdy nie dojdziemy do tego stopnia, w jakim sam Pan Jezus Ją miłował.

Aktualizacja przesłania kolbiańskiego

O. Kolbe zadaje sobie pytanie: Czym jest bezgraniczna miłość do Niepokalanej? Odpowiedzią na nie jest MI. Ten ruch maryjny ma za zadanie, aby inni poznali Niepokalaną jako "białą drabinę", która prowadzi do królestwa niebieskiego. A właśnie Królowa nieba i ziemi, chwalebna Niewiasta, która króluje w niebie, poprzez swoje wstawiennictwo i opiekę prowadzi swoje dzieci do tego szczęśliwego wymiaru, który teraz do Niej należy. Jeśli więc wspominamy Ją jako wziętą do nieba, pozwólmy się zatem Jej prowadzić ku największemu celowi chrześcijańskiej drogi.

W jednym ze swoich wykładów o. Leon Benigny Dyczewski uwidocznił specjalną troskę Niepokalanej o swoje dzieci: "Jest cała piękna, cała Boża. Jest ubóstwiona pośród wszystkich stworzeń. Tak doskonała i tak bliska Bogu Maryja walczy ze złem, które pochodzi od szatana. Od Niej zależy ostateczne zwycięstwo. Maryja daje ludziom udział w tej walce. Tym, którzy uczestniczą w walce z szatanem, Maryja okazuje swoją szczególną łaskawość. Pomaga wszystkim. Również największy grzesznik, dotknięty łaską, może znaleźć pomoc u Maryi, ponieważ Ona wie, jak podnieść człowieka z moralnego ubóstwa i jak skierować go na drogę powrotu do Boga i do szczęścia".

Te słowa pozwalają nam zrozumieć, jak macierzyńska troska Maryi dopomaga wierzącemu przezwyciężyć własne słabości i skierować go ku dobrom wiecznym. O. Kolbe jest tak przekonany o tej prawdzie, że stara się przekazać ją wszystkimi dostępnymi środkami.

Punkty do refleksji

1. Czy moja duchowa droga jest podążaniem do życia wiecznego?

2. Czy Niepokalana, Królowa nieba i ziemi, jest moją Przewodniczką w biegu do szczęścia wiecznego?

3. W jaki sposób Niepokalana może być moją "drabiną" do raju?

4. Czy czuję, że chwała, która teraz otacza Matkę Bożą, może w jakiś sposób należeć do mnie w królestwie niebieskim?

5. Czy moja modlitwa i moja ofiara są mostem do życia wiecznego?

6. Czy jestem świadomy macierzyńskiej opieki Maryi, która pomaga mi unikać okazji do grzechu i zagubienia?

7. Co mogę uczynić, aby powiedzieć światu o znaczeniu obecności Maryi w życiu człowieka?

8. Czy jestem, jak św. Maksymilian, apostołem i świadkiem królestwa niebieskiego?

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.