Rycerz Niepokalanej - Październik 1922
RN 10/1922
187 Św. Franciszek Seraficki jako kaznodzieja
A. K.

Dziwny objaw daje się zauważyć w czasach naszych: wśród nadętości i obłudy coraz widoczniejsza tęsnota za prostotą i szczerością.

197 Marja Teresa Ledóchowska

(Nadesłane od Sodalicji św. Piotra Klawera.)