Rycerz Niepokalanej - Marzec 1928
RN 3/1928
66 Nasza nadzieja
Maria Kaczyńska

wiersz

68 JESZCZE TRWA OKRUTNE PRZEŚLADOWANIE W MEKSYKU

Meksykańskie czasopisma niekatolickie, jak n. p. "El Universal" z dn. 24 ub. m., podają dokładne sprawozdanie, załączając przytem fotografje, o bohaterskiej śmierci dwóch męczenników za Wiarę, braci Pro.

73 Z SOWIECKIEGO PIEKŁA NA ŁONO OJCZYZNY

Przeżycia Księży-Męczenników w czerwonej Rosji

74 Powołania zakonne i nawrócenia

Znany w szerokich kołach naukowych chirurg włoski, dr. Riccardo Pampuri, złoży wkrótce śluby zakonne w kościele San Orsola w Brescia, w Lombardji, wstępując do zakonu Bonifratrów.

76 Jak spędza Ojciec św. Pius Xl dzień powszedni.

Jedno z pism parafjalnych rzymskich ogłosiło niedawno pod tym tytułem porządek dnia, jakiego się trzyma Ojciec św. w zwykłe dni tygodnia.

78 KRÓTKIE SUKIENKI I TAŃCE POWODEM GRUŹLICY

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono znaczne powiększenie się liczby zgonów wskutek gruźlicy wśród młodych kobiet pomiędzy 16-tymn a 26-ym rokiem życia.