Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1924
RN 12/1924
241 8-MY GRUDNIA
Rycerz Niepokalanej
246 Teolog
J. A.
249 Co to jest masonerja?
Frater

Milicja Niepokalanej codziennie błaga Najświętszą Panienkę o nawrócenie masonów, by wydarła tych nieszczęśliwych ludzi ze szponów masonerji i oddała Chrystusowi Panu.

253 Twoja wola Pani
Frater

Z cyklu "Maryja nasza pomoc".