Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1939
RN 4/1939
98 Hymn o zmartwychwstaniu
Żegota Buczkowski

wiersz

100 Papież pokoju
J. B.
105 RODZICE MUSZĄ WALCZYĆ
Walenty Majdański

Najważniejszą sprawą dla małżonków jest - żyć w małżeństwie tak jak Bóg nakazuje. W tym celu należy jeszcze walczyć o to, żeby małżeństwa, żyjące po katolicku, miały bez porównania lepiej, niż małżeństwa żyjące po pogańsku.

110 Wstecznictwo socjalizmu
Jan Archita

Dziś nic chyba głośniejszym echem nie rozchodzi się w społeczeństwie, jak właśnie zdecydowana obrona rodziny ze strony Kościoła, oparta na jasnych i nie podlegających wątpliwości wskazaniach Ewangelii.

112 Powołanie
B. L.
114 Jeden Kościół

Chrystus Pan, odkupił rodzaj ludzki od grzechów i niewoli szatana. Aby owoce odkupienia pozostały wśród ludzi aż do końca świata ustanowił Chrystus Kościół święty, nadprzyrodzoną społeczność, której dał moc prowadzenia ludzi do zbawienia.