Rycerz Niepokalanej - Listopad 1938
RN 11/1938
323 Gorące serce… jasna myśl – stalowa wola
M. Ś

72 pociągi popularne, auta, wozy, rowery, autobusy ciężarowe i nogi własne sprowadziły do Częstochowy ponad 100.000 druhów zorganizowanych w Katolickich Stowarzyszeniach Młodzieży Męskiej na zlot na Jasnej Górze, który odbywał się w dniach 24 i 25 września.

326 IDĄ MŁODZI ŚWIĘCI
Walenty Majdański

Co by to było, gdyby w każdej wsi choćby tylko jeden młodzieniec żył jak święty lub choćby jedna dziewczyna? Gdyby podobnie w każdym miasteczku? Gdyby dziesiątki i setki ich w każdym mieście było?

329 SOCJALIZM POLSKI WALCZY Z KOŚCIOŁEM
Jan Archita

Socjalizm i religia wykluczają się wzajemnie, nie ma i nie może być kompromisu między marksistowskim materializmem i chrześcijańskim spirytualizmem, bo pierwszy mówi: nie ma Boga, drugi z Boga wszystko wywodzi i do Boga zdąża. Drogi pośredniej nie ma.

331 Niewzruszony kamień wiary

Socjaliści i komuniści prowadzili walkę z religią zawsze: ateizm stanowi przecież jeden z zasadniczych punktów programu marksistowskiego.

332 Wróg polskiej wsi

Czy nie powinien nas przejąć obrzydzeniem fakt, że ten sam kierownik ruchu wiciowego, który odrzuca chrześcijaństwo, zwalcza Kościół i duchowieństwo, apostołuje za powrotem do pogaństwa, za chwilę z całym spokojem przekonuje łatwowierną młodzież wiejską, że nie walczy z religią.

336 NIEPOKALANA BOLESNA
X. Niezgoda

Maryja miała być, według przedwiecznej myśli Bożej przedstawicielką człowieka i współofiarnicą w dziele odkupienia. Ofiara spaliła się przez nieskończone cierpienie na krzyżu.

342 Wdzięczność dusz czyśćcowych
Ks. Cz. D.

Było to właśnie w Dzień Zaduszny. W pewnej wiosce województwa Wileńskiego żyła pobożna wdowa, właściciela majątku ziemskiego z synem jedynakiem.