Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1923
RN 8/1923
113 Ignorancja tylko czy przewrotność
W. Jaśkiewicz

Nawiązanie do artykułów Jana Pawlaka dotyczących kościoła narodowego w Polsce, sposobów działania.

116 NOWA NAWRÓCONA PRZEZ CUDOWNY MEDALIK

Przedruk z francuskiego dwumiesięcznika „Le Rayons".

118 Kalwarja pacławska

Historia sanktuarium.

120 Kto silniejszy?

Z cyklu "Niepokalana pocieszycielką ludu polskiego".