Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1923
RN 7/1923
98 WOLNOŚĆ...

Popęd do wolności to broń obusieczna, która służy przedewszystkim do obrony przeciw jarzmu niewoli, ale zarazem może stać się narzędziem samobójstwa.

102 Jak Marja nas kocha?

Św. Alfons Liguori

105 O dobrą książkę
Jan Pawlak

Uczony niemiecki K. Weber powiedział, że książka, która nie jest warta żeby ją czytać dwa razy, nie jest też warta, aby ja czytać raz.

106 SPRAWOZDANIE
Jan Pawlak