Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1935
RN 4/1935
98 ZASTAŁ ICH ŚPIĄCYCH
Rycerz Niepokalanej

Ustał już dzienny zgiełk i gorączka przedświąteczna. Ciemna noc puszystemi skrzydły otuliła święte miasto Jeruzalem wraz z mrowiem ludu nadciągłego ze wszystkich stron na uroczyste święto Paschy.

101 Do Niepokalanej
Edward z Faściszowej

wiersz

101 W ŚWIĘTĄ ROCZNICĘ KAPŁAŃSTWA

W blaskach zachodzącego słońca złociły się mury Jerozolimy. Powiew nastającego mroku nocy ożywiał tętno życia w wąskich ulicach miasta. Szarzejące stopniowo domy poczęły tracić swój pozłocisty wygląd i nęcącą oko widza wspaniałość, i zanurzały się w ciszy wieczornych ciemności.

104 U grobu Chrystusa
Stanisława Pieńkowska

wiersz

104 KRWAWIĄCY KRZYŻ

W zakładzie Ojców Oblatów św. Józefa w Asti, w północnych Włoszech, niejaka Marja Tartaglino miała na klęczniku swoim krzyż, jaki się stawia zwykle na stoliku. W piątek 11 sierpnia 1933 r. zaraz popołudniu, dziewczyna ta, będąc ciężko chorą, uczuła nagle natchnienie, by wstała z łóżka i uklękła przed swym krucyfiksem.

107 MARJI TO ZAWDZIĘCZAM

Życie człowieka nie zależy od niego samego, ale jest w ręku Boga, Który kieruje jego losami. Nie miałem ojca, nie miałem matki, ani przyjaciela - słowem nikogo - ktoby mi podał rękę. Tylko miłosierny Bóg zmiłował się nade mną.

109 TAM, GDZIE DOKONAŁO SIĘ ZBAWIENIE ŚWIATA
J. N.

Z bólem serca opuszczamy Wieczernik, gdzie nawet przeżegnać się nie wolno. Po zwiedzeniu kościoła Zaśnięcia Najśw. Marji Panny na Syjonie, podążamy do Casa Nova (Nowy dom), aby pozostawić tam swoje rzeczy.

112 KATOLIK CZYNU

Utarło się dzisiaj powiedzenie, że wiara w Boga jest rzeczą wewnętrzną każdego człowieka, że nie trzeba się z tem afiszować, a raczej wobec ateuszy wiary tej nie okazywać, by nie narażać się na śmieszne uwagi.