Rycerz Niepokalanej - Marzec 1935
RN 3/1935
66 NASZ KATOLICYZM
Rycerz Niepokalanej
68 NIEPOKALANA
C. K.

Brewjarz rzymski mówi o Matce Najświętszej: "Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś przyczyną chwały rodu naszego". I dlaczego taką chwałą otacza Marję? Wszak Ona Matką Boga, - Niepokalaną, bo Bóg, jako Najczystsza Istota, mógł zamieszkać tylko w najczystszem łonie Tej, na Której duszy nie było żadnej zmazy grzechowej od samej chwili poczęcia.

69 Chryste!
Zofia Jeske - Cywińska

wiersz

70 LUDU MÓJ, LUDU, CÓŻEM CI UCZYNIŁ?
Cz. Prz.

Promienie wiosennego słońca przedwcześnie gdzieś zaginęły, ucichł ptaszęcy gwar, pogrążył się świat w czerni, - zamarło życie grozą. Na kalwaryjskiej górze dokonuje się zbawienie ludów.

76 CUDOWNE UZDROWIENIE CHŁOPCA W LURD

"Journal de la Grotte de Lourdes" ogłasza następujące sprawozdanie dr. A. Valet, przewodniczącego lekarskiego biura sprawozdań o uzdrowieniu dziecka, Iwana Goucan, liczącego 8 lat, z ciężkiej choroby Potta, połączonej z ropieniem kości.

82 RAJ SOWIECKI WEDŁUG OPISU NAOCZNEGO ŚWIADKA

Józef Engel, komunista polski ze śląska, przed 3-ma laty uciekł wraz z żoną do Rosji sowieckiej, ponieważ groziła mu odpowiedzialność karna, za "robotę wywrotową" w Polsce. Po 3-ch latach pobytu w "sowieckim-raju" wolał jednak powrócić do Polski.