Rycerz Niepokalanej - Październik 1934
RN 10/1934
290 ODKUPIENI I ODRODZENI
Rycerz Niepokalanej

Przez cały rok, od uroczystości Chrystusa - Króla ub. roku począwszy, aż do tegorocznego święta Królowania Bożego, rozbrzmiewał w Polsce katolickiej głos Episkopatu, kaznodziejów i pisarzy katolickich, nawołujących dzieci Kościoła św. do otrząśnięcia dusz z nowo-pogańskich haseł; do oczyszczenia życia z materjalistyczno - liberalnych poglądów.

293 RÓŻANIEC PRZYCZYNĄ NAWRÓCENIA

Od najmłodszych lat szatan zarzucił na mnie swe sidła. Kilkanaście spowiedzi i Komunij św. świętokradzkich, cudzołóstwa i inne bardzo liczne ciężkie grzechy nie dawały mi nigdy spokoju. Ale szatan zaćmił mój rozum i pobudzał mię do coraz większych zbrodni.

294 W RÓŻAŃCOWE DNI...
Czesław Przywara
295 CO MOŻE DAĆ FRANCISZKANIZM LUDZIOM WSPÓŁCZESNYM

Na to pytanie jeden z uczonych światowej sławy, rektor katolickiego uniwersytetu w Medjolanie, odpowiada O. Gemelli.

296 O świetym Franciszku z Asyżu
Czesława Chadzyńska - Fiszerowa

wiersz

296 ŚW. TERESA OD DZ. JEZUS W BASUTOLAND

Mamy ludzi, którzy chętnie stroją sobie żarty z tak zwanych dzieciństw katolicyzmu. Lubią oni rozwodzić się nad fałszywie pobożnym i niezręcznym stylem niektórych rozprawek religijnych, a zwłaszcza nad przesadnie wzruszającemi opowiadaniami misyjnemi.

298 DO MALEŃKIEJ ŚWIĘTEJ
Stefan Heine

wiersz

298 NOWE CUDOWNE UZDROWIENIA

W czasie tegorocznej wielkiej francuskiej pielgrzymki narodowej do Lurd, w której wzięło udział prawie 40 tysięcy uczestników, oficjalne lekarskie biuro stwierdzeń w Lurd zbadało ponownie dwanaście osób, które w roku ubiegłym doświadczyły na sobie uzdrowienia u cudownego źródła.

303 JUBILEUSZ KSIĘŻY JEZUITÓW

Było to w Hiszpanii w roku 1521. Przy oblężeniu miasteczka Pampeluny przez wojska hiszpańskie dzielny rycerz Ignacy Loyola (późniejszy założyciel XX. Jezuitów) otrzymał ciężką ranę.