Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1934
RN 8/1934
226 NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARJI PANNY
Rycerz Niepokalanej

Dzień Wniebowzięcia Najśw. Bogarodzicy potrąca o najszlachetniejsze struny dusz wierzących i wielbiących Niepokalaną. Bo w dniu tym obchodzimy trzy tajemnice z życia Marji: Jej błogosławione zaśnięcie, chwalebne Wniebowzięcie i Ukoronowanie na Królowę nieba i ziemi.

227 Wniebowzięta!
Czesław Przywara

wiersz

228 JAK POZNAJEMY BOGA
M. K.

Że poznajemy codzień wiele nowych rzeczy, o tem wiemy wszyscy dobrze z codziennego doświadczenia. Jak poznajemy?

231 HOSANNA
Zofja Niedźwiecka

wiersz

231 APOSTOŁ MARJI

Dziwniejszym wszakże jest fakt, że Marja sama przyjęła na siebie duchowe kierownictwo jego Oratorjum. W snach tajemniczych odkrywała księdzu Bosko sumienia i w symbolicznych obrazach pozwalała mu poznać ogólny stan moralny jego zakładu.

234 DZIĘKI CI MARJO!

Wiara góry przenosi, wiara uzdrawia, wiara zbawia... tak uczył Boski nasz Zbawiciel. Kto tylko wierzył i ufał Mu, nigdy nie został opuszczony. Szedł wszędzie Ten jaśniejący dobrocią Chrystus i za dotknięciem Swej Boskiej dłoni uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, przebaczał grzechy, wypędzał szatanów.

237 KTO TELEFONOWAŁ?

Fakt niżej podany zdarzył się w diecezji Bismark, Nord Dekota, Ameryka. Rano o godz. 5-ej zatelefonował ktoś do pewnego proboszcza: "Proszę księdza proboszcza, przybyć czemprędzej do ciężko chorego w miejscowości N. N."

238 KORONACJA MATKI BOSKIEJ W BOCHNI

W zachodniej Małopolsce, w województwie krakowskiem, leży stare, królewskie miasto: Bochnia. Od wieków słynie w całej Polsce, z najstarszych, cudownie przez błog. Kingę odkrytych, kopalni soli.